Hjälp till i din församling

Här hittar du några saker vi behöver hjälp med just nu. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

Vår vision är att det ska vara enkelt att hitta en meningsfull uppgift för den som vill engagera sig och att fler ska bli ideella medarbetare i våra församlingar. Alla våra ideella får handledning och stöd.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Och det finns många sätt att engagera sig! Du kan till exempel:

• delta i en besöksgrupp
• vara gudstjänstvärd
• engagera dig i ett språkkafé
• bli ung ledare i en konfirmandgrupp
• sjunga i kören
• delta i det internationella arbetet.

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, såsom till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

Här hittar du några saker vi behöver hjälp med just nu: 

Vill du engagera dig i Kullavikskyrkan?

Vi behöver hjälp av dig som har några timmar över och som kan tänka dig att engagera dig hos oss i Kullavikskyrkan. Just nu behöver vi hjälp till Café Bryggan. Är du en fena på stickning? Vi behöver hjälp att sticka bl.a. dynor till utemöblerna och dopänglar. Garn och stickor finns. Titta in i Kullavikskyrkans café så berättar vi mer! För mer information kontakta Christina på tel: 031-788 73 05 eller christina.ingmyr@svenskakyrkan.se

Vill du engagera dig i Släps kyrka?

Har du lite tid över som du vill fylla med något meningsfullt? Just nu behöver vi i Släps församling hjälp med detta: - läsa en text i gudstjänsten. - vara med i diakonigruppen. - hälsa på nyinflyttade. - vara samtalspartner vid boulebana. - sticka en ängel till nydöpta barn. - hjälpa till vid lunchträffar. Välkommen att höra av dig till vår diakon Eva Montelius så berättar hon mer. Tel: 031-788 73 04 evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Engagera dig i Vallda!

Just nu behöver vi hjälp med soppluncher och Messy Church. Vi har även behov av annan hjälp, välkommen att kontakta diakon Lise-Lott på tel: 0300-32 35 63, lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se