Handbok för unga ledare

Här kan du som ung ledare hitta tips till andakt, lek, fördjupning och musik när du får i uppgift att leda ett pass under din konfirmandtid. Se förslagen som just förslag och välj gärna något annat om du har inspiration för det.

Tipsen är grupperade utifrån de pass vi har här i Vallda församlings konfirmandarbete med de 18 pass som vi alltid har med. Men känn dig fri att t.ex. bygga ihop din andakt med låtar och andaktstexter från andra pass också. Klicka på det passet som du ska planera för och läs frågorna som inspirationstexter.

Längre ner finns också handfasta tips när du planerar en andakt eller ett lekpass om du har glömt hur du gjorde. Där finns tips på hur man kan lägga upp det, vad man ska tänka på och vad som är viktigtast att förmedla. Dessutom finns också tips till att hålla i värderingsövningar. Sist men inte minst, aktuella läger-, vecko- eller terminsscheman hittar du precis här under. Lycka till!

Tips på för olika pass

Gudsbild

Vad har vi för bilder av Gud? Vad är det för gudsbild vi vill förmedla till konfirmanderna?

Bibelsyn

Vad vill Bibeln säga i våra liv? Är Bibeln Guds ord eller finns Guds ord i Bibeln?

Människosyn

Vad är egentligen en människa för något? Är det skillnad på människor och djur?

Bön

Vad är bön egentligen? Finns det olika sätt att be?

Etik och moral

Vad är rätt och fel? Hur behandlade Jesus människor?

Kyrkorummet

Vad är egentligen vapenhuset? Varför finns det olika färger?

Julen

Varför firar vi jul? Stall, vadå? Tomten, hallå?

Psalm och sång

Hur hittar man i psalmboken? Lovsång, psalm?

Dopet

Vad betyder dopet? Vad händer i dopet?

Nattvarden och förlåtelsen

Hur tar man emot nattvard? Vad händer i nattvarden? Förlåtelse, varför behöver jag det?

Döden och evigheten

Vad händer när vi dör? Himmel och helvete?

Påsken

Vad hände den första kristna påsken? Uppståndelse, va!?

Kyrkan och församlingen

När startades kyrkan? Paulus? Pingst?

Gudstjänsten

Varför står vi upp? Vad är fridshälsning?

Gud och det onda

Hur kan det finnas ondska? Finns djävulen?

Helig Ande och efterföljelse

Vad är Andens gåvor? Vad gör Helig Ande?

Jesus, tro och tvivel

Finns Jesus? En historisk person eller Guds son?

GT och NT

Vad har judendom och kristendom att göra? Profetior?

Tips för andakt

Att tänka på när du har andakt

Hur gjorde man nu igen? Vilken ordning skulle allt vara i? Hjälp!

Unga ledarens 50 andaktstips

Nu då? Vad kan jag göra för något? Vad ska jag tänka på?

Tips för lekpass

Att tänka på vid lekpass

Vad ska jag börja med? Vad är en lära-känna-lek? Hjälp!

Unga ledarens 100 lektips

Hjälp, jag ska hålla i ett lekpass, men hur ska jag tänka och vilka lekar finns det?

73 digitala lekar

Går det inte att ses live? Eller kanske det passar bättre att ses online? Här kommer massa lekar som passar att göra bakom en skärm! Om det står t.ex. "Röst" inom () behöver deltagaren ha igång minst mikrofon men gärna bild. Lekledaren behöver alltid ha på båda!

Tips för värderingsövningar

Att tänka på vid värderingövningar

Varför har vi värderingsövningar, vad kan man tänka på?

Unga ledarens 8 värderingsövningstips

Jag ska hålla i värderingsövningar, hur gör jag? Vad finns det för olika?

Sånghäften och Spotifylista