Gudstjänsten

Varför står vi upp? Vad är fridshälsning?

Andaktstips:

- Helig mark (fråga KOL)

Lektips:

CW skriver

Musiktips:

 • Att lära känna
 • Lord, I lift your name on high
 • Ödmjukhetens konung
 • Vår Fader i himmelen
 • I need you more
 • Tänk att jag får vara
 • Låt ditt hjärta slå i mig
 • Du lyfter mig upp
 • 10.000 reasons
 • Välsignelsen
 • Vi tror
 • Vi ska vandra
 • Det är fest
 • I min Gud

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Matt 18:20 Där två eller tre
  Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.«
 • Matt 5:9 Saliga de som håller fred
  Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
 • Luk 10:5 Frid över detta hus
  När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. 
 • Luk 24:36 Frid över er
  Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« 
 • Joh 20:19-23 Den uppståndne visar sig, Tomas tvivlar
  På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« 20 Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« 22 Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. 23 Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«
 • Rom 12:18 Håll fred med alla
  Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
 • Heb 12:14 Sträva efter fred
  Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.
 • Neh 9:5b Lovprisa Herren
  Stå upp och lovprisa Herren, er Gud, han som är från evighet till evighet.« Må ditt ärofulla namn bli prisat, det är upphöjt över allt vad lovsång heter.
 • Apg 26:16 Stig upp
  Stig upp och stå på dina ben! Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden,