Gudsbild

Vad har vi för bilder av Gud? Vad är det för gudsbild vi vill förmedla till konfirmanderna?

Andaktstips:

- Elefanten i ”Djupare under ytan” sid 108

- Åsnan i brunnen i ”Det är aldrig kört” sid 52

- Kan man se Gud i ”Det är aldrig kört” sid 56

- Det spruckna vattenkruset i ”Det är aldrig kört” sid 78

- Fotspår i sanden - https://www.svenskakyrkan.se/alvesta/fotspar-i-sanden

- Gudsbildsförsäljaren (fråga KOL)

- H2O (fråga KOL)

Musiktips:

 • Du är helig, du är hel
 • S:t Patricks bön
 • Vår Fader i himmelen
 • Bara du
 • Jesus is right here now
 • Kärleksvisan

Lektips:

Krocka inte

 • Gå ihop två och två. (Eller dela in dem) Den ena blundar och är blind och den andra ser och leder. Denna lek går ut på att gå runt i en stor ruta (eller ett utmärkt område) utan att krocka med varandra i 4 steg. Det är upp till den som ser att inte låta den blinda gå in i någon annan. Efter 2 min så byter man så seende blir blind och blind blir seende. Steg 1: Den som ser har båda händerna på den blindes axlar för att styra. Steg 2: Den som ser använder bara ett finger på ryggen för att styra. Steg 3: Den som ser får endast säga höger och vänster för att styra. Steg 4: Den som ser går framför och viskar endast ordet ”Här” och den blinda ska följa efter Regler: Du får inte gå utanför det markerande området. Den blinda ska inte tjuvtitta. Man får säga ”stopp” om det går helt åt skogen. Ute/innelek. Tid: 10 – 20 min. Obegränsat med deltagare Material: Ögonbindlar (eller så blundar de), ett markerat område. Syfte: Gud kan leda oss alla på olika sätt, ibland kanske han leder oss genom att ta tag i våra axlar, eller så kanske han bara viskar ett enda ord.

Beskriv krumeluren

 • Välj ut en person. Personen får ett papper framför sig och ska under ca 3-4 min beskriva vad som finns på pappret (beror på hur svårt det är). Alla andra ska följa personens beskrivningar och försöka måla av pappret hen ser. Den som beskriver får titta hur många gånger hen vill på pappret. När tiden är slut ska alla visa sina målningar och sen visar man den riktiga. Regler:  Man får endast använda ord för att förklara. Inga gester! Visa inte de andra pappret. Tid: 5min/runda. Upp till 50 deltagare Ledartips: Sätt beskrivningspappret på något så man inte ser igenom. Syfte: När man ska beskriva sin Gudsbild för andra så är inte det alltid så lätt då vi alla har våran egna Gudsbilder. Endast du, har sett det du sett.

 

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Rom 8:38-39 Guds kärlek
  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, 39 varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
 • Luk 15:11-32 – Liknelsen om den förlorade sonen
  Han sade: »En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ 20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.1525Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’«
 • 1 Joh 4:7-8 – Kärleken från Gud
  Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.
 • Ps 23 – Herren är min herde
  23:1En psalm av David.Herren är min herde,ingenting skall fattas mig. 2Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. 3Han ger mig ny kraftoch leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. 4Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. 5Du dukar ett bord för mig  i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. 6Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
 • Upp 1:8 A och O
  Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.
 • Matt 19:14 Låt barnen komma
  men Jesus sade: »Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.«
 • Jer 1:2-7 Formad i moderlivet
  Herrens ord kom till mig: 5 Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.16 Men jag svarade: »Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!« 7 Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig!
 • Ps 139:1-5 Du känner mig
  Herre, du rannsakar mig och känner mig. 2 Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. 3 Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. 4 Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. 5 Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.
 • Luk 1:37 Inget är omöjligt
  Ty ingenting är omöjligt för Gud.
 • Jes 41:10 Var inte rädd
  Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Herren välsignar dig och beskyddar dig. 25Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. 26 Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
 • Joh 1:1 I begynnelsen
  I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.