Gud och det onda

Hur kan det finnas ondska? Finns djävulen?

Andaktstips:

- Flickan från Syrien i ”Djupare under ytan” sid 42

- Lysa upp mörkret i ”Andaktslådan” sid 58

Musiktips:

 • Bara i dig
 • Tryggare kan ingen vara
 • Världens hopp
 • Älskad för den jag är
 • Ödmjukhetens konung
 • Bara du
 • Du lyfter mig upp
 • På dig min Gud förtröstar jag
 • Låt ditt hjärta slå i mig
 • Händer
 • Du är fantastisk
 • Tacka herren ty han är god
 • Känn ingen oro
 • I min Gud
 • True colors
 • Så som i himlen
 • Där får jag andas ut

Lektips:

 • Slottskampen -  Låt inte mörkret segra
  Dela upp deltagarna i två lag där det enda laget håller händerna och bildar en ring, vända utåt med en "kung" i mitten. Det andra laget står utspridda utanför ringen och tilldelas fotbollen. Utelaget ska anfalla och försöka att kasta in fotbollen i ringen, antingen över muren eller genom den. Försvararna försöker förhindra det hela men får inte släppa taget om varandras händer. Kungen kan också stoppa bollen och kan ut den igen. Om bollen nuddar marken inne i ringen så har anfallarna lyckats att inta slottet och då får laget byta plats. Den som kastar in bollen så att den nuddar marken blir nästa kung. (Om den som kastar in bollen redan varit kung så får den välja någon annan). Material: En boll. Tid: 10-15 min, upp till 50 deltagare. Syfte: Gud kämpar för att ondskan inte ska komma in i världen. Men vi måste hjälpas åt och hålla ihop för att lyckas hålla ondskans bollar ute!
 • Land och rike
  En ganska stor cirkel ritas i sanden. Cirkeln delas in i lika många och stora tårtbitar som det finns deltagare i leken. Tårtbitarna blir deltagarnas länder. Man bestämmer vad ens land ska heta och ställer sig mitt i sitt tårtbits-rike. Den som ska inleda leken tar en lagom stor pinne i handen och ska kasta in den i någons rike. Samtidigt som pinnen kastas säger man "Jag invaderar Legoland!" (eller vad landet nu heter). Alla utom den som fått pinnen inkastad i sitt rike springer ut ur cirkeln så långt man hinner. Den som fått pinnen i sitt land plockar snabbt upp den från marken och skriker "STOPP!" då måste de som springer stanna omedelbart och stå alldeles stilla. För nu ska den som blivit invaderad försöka träffa någon av löparna med pinnen. (Därför är det viktigt att pinnen inte är för stor eller för tung eller att man kastar för hårt.) Lyckas man med att träffa någon med pinnen får man ta en bit av dennes rike genom att rita om gränsen så långt man når med pinnen. Den gamla gränsen suddas ut. Sedan återgår alla till sina länder och den som blivit invaderad fortsätter leken genom att invadera någon annan. Missar man när man kastar pinnen får istället den man siktade mot ta en del av ens rike med hjälp av pinnen. Leken är slut när ledaren säger stopp. Eller någon han intagit hela cirkeln. Utelek. Tid: 15 min,  max 16 deltagare. Syfte: Gud vill erövra hela ditt hjärta med sin kärlek, men det finns andra strider om ditt hjärta, pengar, hat, den där coola tröjan nu inte kan sluta tänka på. Så gud strider mot det onda som i denna leken.

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • 1 Mos 3:1-5 Ormen i trädgården
  Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?« 2 Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt från träden, 3 men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« 4 Ormen sade: »Ni kommer visst inte att dö. 5 Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« 
 • Job 1:6-12 Job
  En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. 7 Herren frågade honom: »Var har du varit?« Anklagaren svarade: »Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.« 8 Herren frågade: »Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont.« 9 Anklagaren svarade: »Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig. 10 Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör, och hans hjordar brer ut sig över landet. 11 Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet.«  12 Herren sade till Anklagaren: »Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv.« Så lämnade Anklagaren Herren.
 • Rom 12:21 Besegra det onda med det goda
  Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
 • Luk 4:1-13 Jesus frestas
  Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, 2 där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: »Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.« 4 Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd.« 45 Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen 6 och sade till honom: »Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. 7 Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.« 8 Jesus svarade: »Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.« 49 Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. 10 Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och: De skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.« 12 Men Jesus svarade: »Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.« 13 När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.
 • 1 Pet 2:16 Var tjänare åt Gud
  Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.
 • 1 Krön 21:15 Dödsängeln
  Gud skickade en ängel till Jerusalem för att sprida död i staden. Men då Herren såg ängeln sprida död ångrade han det onda och sade: »Det är nog! Dra tillbaka din hand!« Herrens ängel stod då vid jevusén Ornans tröskplats. 
 • Matt 5:43-48 Var fullkomliga
  Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44 Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45 då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47 Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.