Etik och moral

Vad är rätt och fel? Hur behandlade Jesus människor?

Andaktstips:

- Medicinskt experiment i ”Djupare under ytan” sid 268

- Grupptryck i ”Andaktslådan” sid 38

Musiktips:

 • Din trofasta kärlek
 • Du vet väl om att du är värdefull
 • I ditt ansiktes ljus
 • Älskad för den jag är
 • Tänk att jag får vara
 • Händer
 • Du är fantastisk

Lektips:

Kapten kommer

 • Deltagarna är en besättning på en båt. Lekledaren är kapten och skriker ”fören” och då springer alla framåt. Kaptenen kan också ropa ”aktern, styrbord och babord” och alla springer åt de hållen som man introducerar på förhand. Men Lekledaren kan också säga: ”Bommen faller”: Alla måste sätta/lägga sig ner på golvet. ”Kapten kommer”: Alla ställer sig i salut position (o7) och säger ”ajaj kapten”. ”Kyparn kommer”: Alla håller för näsan och säger ”det luktar fisk”. När man kört några gånger, så kan man köra med att den personen som kommer sist åker ut. Ute/inne lek. Tid: ca 15 min. Upp till 50 deltagare. Ledartips: Ha minst 1 ledare till som håller koll på vem som åker ut. Du kan säga samma sak flera gånger i rad. Ha ett stort utrymme där man kan springa. Syfte: Etik handlar om hur man beter sig mot andra och hur man gör. I kaptenen kommer så måste man följa med strömmen och göra som de andra. Vilket menar att vi lär oss av varandra hur vi ska bete oss mot varandra.

Ängel och demon

 • Alla deltagare utser 2 personer tyst för sig själva som ska vara deras ängel och deras demon. Ängel: Någon som de ska vara så nära som möjligt. Demon: Någon som de ska vara så långt ifrån som möjligt. Sedan ger lekledaren startsignalen och alla rör sig runt varandra och det gäller att vara ungefär i mitten av de båda. Kan bli galet hysteriskt då man kan välja varandra. Ute/inne lek. Tid: ca 10 min. upp till 50 Deltagare. Ledartips: Ha en stor yta att vara på. Det är helt tillåtet att ha valt samma person. Syfte: Vi har alla våra ”Änglar” och våra ”Demoner” i livet som vi vill hålla oss nära/ifrån. Och precis som i leken så kan det bli kaos.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Matt 7:12 Den gyllene regeln
  Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
 •  Matt 7:1 Döm inte
  Döm inte, så blir ni inte dömda. 
 • Joh 13:5-9 Tjäna varandra
  Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. 6 När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: »Herre, skall du tvätta mina fötter!« 7 Jesus svarade: »Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.« 8 Petrus sade: »Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!« Jesus sade till honom: »Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.« 9 Då sade Simon Petrus: »Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.«
 • Matt 5:38-44 Öga för öga
  Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40 Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41 Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.  42 Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. 543 Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa  och hata din fiende. 44 Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
 • Gal 5:14 Du skall älska din nästa som dig själv
  Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.
 • Mark 12:28-31 Det viktigaste budet
  En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: »Vilket är det viktigaste budet av alla?« 29 Jesus svarade: »Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, 30 och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.
 • Luk 10:27 Det dubbla kärleksbudet
  Han svarade: »Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.«
 • Joh 8:2-11 Äktenskapsbryterskan
  Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. 3 De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom 4 och sade: »Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5 I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?« 6 Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. 7 När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: »Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.« 8 Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. 9 När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. 10 Jesus såg upp och sade till henne: »Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?« 11 Hon svarade: »Nej, herre.« Jesus sade: »Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.«]
 • 2 Mos 20:1-17 De tio budorden
  Detta är vad Gud sade: 2 Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig 6 men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. 7 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 8 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 9 Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 10 men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. 12 Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 13 Du skall inte dräpa. 14 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 15 Du skall inte stjäla. 16 Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
 • 5 Mos 24:17 Invandraren
  Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant.