Dopet

Vad betyder dopet? Vad händer i dopet?

Andaktstips:

- Värdefullt vatten i ”Andaktslådan” sid 44

- Titta i spegelen i ”Andaktslådan” sid 14

Musiktips:

 • Du omsluter mig
 • Ge mig en plats
 • Gud som haver
 • Du vet väl om att du är värdefull
 • Tryggare kan ingen vara
 • Så länger jag lever

Lektips:

Detektiven

 • Alla deltagare ställer sig i en cirkel och man utser en Detektiv som får gå undan så de inte hör eller ser något. Alla i ringen väljer ut en ”Ledare” som kommer göra rörelser som man ska följa. Detektiven kommer in och ställer sig mitt i ringen. Alla i ringen rör på sig och följer ”ledaren”. Det är upp till detektiven att lista ut vem som är ”ledaren”. Hen har 3 gissningar på sig och lyckas Detektiven hitta ledaren så vinner hen annars vinner ringen. När en om gång är klar så väljer man en ny detektiv och en ny ledare. Inne/utelek. Tid: ca 10-15 min. Ledartips: Säg gärna till gruppen att inte titta direkt på ”Ledaren” för då blir det uppenbart vem det är som är ”Ledaren”. Syfte: Jesus döpte sig och vi gör som honom i kyrkan och döper oss.

Killerball

 • Alla är på ett markerat område och man kastar en mjuk boll på varandra, om man blir träffas så får man komma ihåg vem det var som sköt ut en och ställa sig på sidan. När personen som sköt ut en blir utslagen så får man gå in igen. I slutet så kommer det finnas en enda person kvar som har tagit alla. Regler: Håller du i en boll så får du INTE gå med bollen i hand. du måste kasta iväg den först. Om någon fångar en lira så åker personen ut som kastade. Man är fri på handflator och huvud. Man får inte springa utanför det markerade området. (Men man får gå och hämta en boll som hamnat utanför). Utelek. Material: Mjuka bollar och markerat område. Tid: ca 10-15 min. Upp till 30 Deltagare. Ledartips: När det har gått lite tid så kan man slänga in mer mjuka bollar. En i taget. Du kan halvera spelplanen om det blir för långdraget. Syfte: Kyrkans uppgift är att döpa alla personer, precis som det är uppgiften i Killerball att försöka ta alla personer med bollen.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Matt 3:11-12 Omvändelsens dop
  Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. 12 Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
 •  Matt 28:19-20 Missionsbefallningen
  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20 och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«
 • Apg 18:8 Hela familjen döpte sig
  Men synagogföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren, och många andra korinthier som hörde Paulus trodde och lät döpa sig.
 • Apg 2:38 Helig ande som gåva
  Petrus svarade: »Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.
 • 1 Kor 13:1-13 Tro, hopp och kärlek
  Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 2Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 3Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 4 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5 Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6 Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7 Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 8 Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9 Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10 Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. 11 När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12 Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. 13 Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.