Döden och evigheten

Vad händer när vi dör? Himmel och helvete?

Andaktstips:

- Bussresan i ”Djupare under ytan” sid 34

- Fotspår i sanden https://www.svenskakyrkan.se/alvesta/fotspar-i-sanden

Musiktips:

 • Blott en dag
 • Din trofasta kärlek
 • Här vid stranden
 • Oh happy day
 • Jesus, remember me
 • Så som i himlen
 • Där får jag andas ut

Lektips:

Dödskören

 • Alla Deltagare ställer går runt och blundar. Det finns en dödsängel och en dödskör. Den som utses till dödsängeln ska blundandes försöka att ta alla andra. Och alla andra ska försöka undvika att bli tagna. Om man blir tagen så hamnar man i dödskören. Kören får titta och sjunger ett lågt ”aaah” och håller koll på vart ängeln är och om hen närmar sig någon. Kommer ängel nära en annan deltagare så sjunger kören starkare. Och om ängeln är lågt ifrån så sjunger man svagt. Leken är slut när ängeln fångat alla. Material: Ögonbindlar om man inte litar på att de blundar. Ute/innelek Tid: 10-15 min, ca 30 deltagare. Syfte: När dödsängel kommer för att hämta dig så fylls himmeln med sång. Och Man sjunger tillsammans i en evighet.

Blodpotatis

 • Alla går och viskar tyst ”potatis” till varandra. Men en person utses i hemlighet till blodpotatisen. Och en annan till detektiv. Blodpotatisen viskar ”blodpotatis” till alla. Om en deltagare hör ”blodpotatis” så ska personen räkna till fem och sedan falla ner död på marken. Detektivens jobb är att lista ut vem som kan vara blodpotatisen. Leken är slut när blodpotatisen är funnen. Eller om bara detektiven och blodpotatisen är kvar. Regler: Man kan inte döda detektiven. Detektiven har bara en gissning på sig. Man kan inte neka en viskning. Ute/Innelek. Tid: ca 5-10 min, ca 30 Deltagare. Syfte: Det som vi vet med säkerhet är att man föds och dör. Men när Jesus återvänder så kommer döden ej att vara mer. Precis som detektiven som inte låter blodpotatisen härja fritt.

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Joh 6:46-51 Det levande brödet
  46 Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. 47 Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt mannat i öknen och de dog. 50 Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
 • Joh 6:53-59 Köttet och blodet ger liv
  Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 55 Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. 58 Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.« 59 Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.
 • Luk 10:25-37 Den barmhärtige samariern
  En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« 26 Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« 27 Han svarade: »Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« 28Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« 29 För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« 30 På den frågan svarade Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 31 En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32 På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 33 Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 34 Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36 Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« 37 Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«
 • Upp 21:1 En ny himmel
  Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.
 • Upp 21:4 Han skall torka alla tårar
  och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.
 • Mer tips:
  Noas ark 1 Mos