Bön

Vad är bön egentligen? Finns det olika sätt att be?

Andaktstips:

- Be med hela handen i ”Alltid älskad” sid 47

- Fader vår i ”Livet är inte spikrakt” sid 82

- Frälsarkransen (fråga KOL)

Musiktips:

 • Ge mig en plats
 • Gud som haver barnen kär
 • Må din väg
 • I ditt ansiktes ljus
 • Att lära känna
 • Ödmjukhetens konung
 • Vår Fader i himmelen
 • I need you more
 • Låt ditt hjärta slå i mig
 • Välsignelsen
 • Tacka Herren ty han är god

Lektips:

Femkronan

 • 1. Dela upp i två lag och sätt dem på ett led rygg mot rygg på golvet. Alla ska hålla händer. Alla blundar förutom de som är längst fram emot ledaren. 2. Ledaren ska nu snurra en femkrona (eller annat valfritt mynt) på golvet. Blir det kungen så snurrar man igen och om det blir en krona så ska de som ser klämma den andre i sitt lag i handen och när denne får en signal så skickar den vidare den till siste personen. 3.       När den sista personen får signalen så ska han slå i marken 4. Personen som slog i det laget som var först får nu sätta sig först och kolla på myntet. 5. Det laget som gått ett helt varv först vinner. Regler: Man får inte prata. Man måste vänta på en signal innan man skickar en signal. Innelek. (Fungerar ute om man står upp istället). Tid: ca 10-15 min (beror på hur många som tävlar) upp till 50 deltagare. Syfte: En bön är som en signal som skickas från Gud tills den slår in. Ledartips: Ha en ledare längst bak som tittar på vem som slog först. Det är svårt för den som är längst fram att höra. Covid-19 variant: Sitta på stolar och ha fötterna på varandra och trycka till på foten när signalen kommer.

Tillsammansberättelse

 • Ledaren säger ett tema t ex Skräck. Alla får nu säga en mening i tur och ordning som ska driva historien framåt. T ex: Person 1: ”Johanna såg ett nergånget hus.” Person 2 ”Hon hörde ett ljud närma sig bakom henne” Person 3: ”Hon sprang in i huset” o.s.v. Inne/ute. Tid: 5-15 min (Beror på storleken på gruppen) Upp till 50 deltagare. Ledartips: En start mening är alltid bra att ha om inte konfirmanderna vet vad de vill starta med. En Ledare spelar in historien eller är snabb nog att skriva ner den. Det kan bli ett roligt minne. Syfte: Alla kan göra sin egen bön precis som man kan göra en historia tillsammans.

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Luk 11:1-13 Vår Fader
  En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« 2 Då sade han till dem: »När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. 
 • Låt ditt rike komma. 113 Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. 4 Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.«
 • Luk 11:9-10 Be, så skall ni få
  Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 10 Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
 • Fil 4:6 Gör er inga bekymmer
  6 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 
 • Matt 6:6-7 Inte tomma ord
  Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7 Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.