Biologisk mångfald på kyrkogården

Som en del i vårt miljö & hållbarhetsarbete kan du se både högstubbar och ängsblommor på kyrkogårdarna i Vallda och Släp.