Bibeläventyret

I 15 år har vi besökt skolorna och årskurs 4 och 5 runt om i Vallda, Särö och Kullavik med konceptet Bibeläventyret.

Sedan 15 år tillbaka arbetar Svenska Kyrkan i Vallda, Släp och Kullavik med ett koncept som heter Bibeläventyret. Konceptet går ut på att vi besöker årskurserna 4 och 5 vid 2-3 tillfällen per klass och på ett lekfullt sätt lär ut innehållet i bibeln. I årskurs 4 går vi igenom Gamla testamentet och i årskurs 5 Nya testamentet. Tillvägagångssättet är unikt då det sker med hjälp av rörelser, draman, trolleri, bilder, rim och rapp. Konceptet är mycket pedagogiskt, men framför allt väldigt roligt och uppskattat. Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans värdegrund som den formuleras i Lgr 11.

Bibeläventyret...

• Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom  och islam som relaterar till Bibeln.

• Är ett icke-konfessionellt undervisningsprogram om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

• Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.

• Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.

• Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.

• I Sverige är fler än 1 200 klasser med om Bibeläventyret varje år. Vill du också få hjälp att göra religionsundervisningen mer engagerande och spännande?

Vill ni ha mer information om bibeläventyret, gå in på bibelaventyret.se

Vill du veta mer eller boka in din klass på ett Bibeläventyr, kontakta någon av instruktörerna nedan:

Cecilia Ring, tel: 0300-32 35 96, cecilia.ring@svenskakyrkan.se
Sara Jertborn tel. 031-788 73 32    sara.jertborn@svenskakyrkan.se
Annika Munther, tel: 031-788 73 23, annika.munther@svenskakyrkan.se