Att tänka på vid värderingövningar

Varför har vi värderingsövningar, vad kan man tänka på?

Att använda värderingsövningar är ett sätt att få deltagarna att tänka till och i bästa fall ta ställning. Du som ledare har möjlighet att få koll på hur t.ex. konfirmanderna tänker om Gud, eller hur de ställer sig till ett klurigt dilemma.  Det är viktigt att alltid poängtera att deltagarna inte behöver stå för sin åsikt resten av livet utan att det är ett ställningstagande just nu. 

 

Värderingsövningarna ska ha både lätta och svåra svar. För den sakens skull ska det inte vara självklart vad som är det rätta. Det finns nämligen inga rätt utan deltagarna har möjlighet att få fundera kanske för första gången kring svåra frågor på ett lekfullt sätt. Skulle det uppstå faktafel kan man såklart korrigera det.

Alla svar är tillåtna så länge de inte är rasiskta, personangrepp eller liknande. Får du ett svar som känns tveksamt mot vad kyrkan tycker kan du trots allt säga att det ställer vi inte bakom oss i kyrkan i alla fall. 

Det är lätt att grupptryck gör att alla ställer sig i samma hörn fastän man egentligen inte tycker så. Det kan också finnas en risk att man förstärker traditionella åsikter och då kan en idé vara att själv ställa sig som ledare i det oväntade hörnet så att fler vågar gå dit vid t.ex. 4 hörn. 

Försök att inte göra påståendena alltför personliga, t.ex. jag tror på Gud, utan t.ex. jag tycker att man ska få tro på Gud. 

Ställ gärna följdfrågor men inte till samma person varje gång och känn in vilka som klarar att få en fråga. Det kan vara en idé att vänta åtminstone några träffar innan du börjar ställa följdfrågor. 

I bästa fall får deltagaren möjlighet att vidga sitt synsätt kring vissa frågor och kanske inspireras att tänka, tro eller se på olika frågor på ett fördjupat sätt.