Att tänka på vid lekpass

Vad ska jag börja med? Vad är en lära-känna-lek? Hjälp!

Att tänka på när du planerar ett lekpass

  • När? Hur lång tid ska lekpasset ta? Går det att göra samma lekar på olika tider av dagen eller behöver det vara olika typer av lekar beroende på trötthet o.s.v. När under konfirmandtiden är leken? Det går men är inte att föredra att göra samma typer av lekar i början som i slutet av konfirmandtiden. Var noga med att bryta när det inte är roligt längre.
  • Var? Var ska leken göras någonstans? Utomhus, inomhus, i ett litet rum eller i stort rum. Hur är det med belysning och saker som inte får gå sönder? Hur är det med asfalt kontra gräs? På vilket sätt konfirmanderna ska röra sig påverkar var leken kan göras någonstans.
  • Vilka? Vilka är din lekgrupp? Behöver du ha helgrupp eller halvgrupp? Är det någon konfirmand med variationer såsom rullstol, blind, dyslexi? Vilken ålder har deltagarna? Hur många kan det vara i din lek?
  • Med vad? Vilket material behöver du? Lägg fram papper, pennor, rockringar o.s.v. innan leken börjar så du är förberedd. Det värsta med ett lekpass är att behöva vänta en lång stund. Tänk på om det är lek med musik-drama-bild-dans-sport.
  • Tid? Hur lång tid har du till förfogande? Planera alltid för mycket men stressa inte heller för att hinna allt utan gör det som passar.  Hur lång tid tar leken?
  • Varför? Varför ska du göra just de lekar du ska göra? Ska konfirmanderna lära sig något, är det för att lära sig namnen, gruppstärkande övningar eller för att motverka statusroller?
  • Hur? Variation är viktigt för lek; gör någon lek som konfirmanderna använder hela kroppen och någon som de sitter stilla direkt efter. Bygg upp lekpasset efter att börja lugnt, ha en höjdpunkt och kanske avsluta lugnt. Tänk också på ökad svårighetsgrad allteftersom. Börja inte med det svåraste i början utan utveckla också under konfirmandåret. En trygg lek erbjuder utvägar och ju nyare grupp desto tryggare behöver leken vara. Krydda också leken om det behövs och sätt en annan dimension i leken men bara lite i taget. Om det blir pinsamt dra till dig strålkastarljuset som ledare. Det är viktigt att det inte blir några kränkningar och lekar med sexuell anspelning går bort direkt. Alla konfirmander gillar inte alla lekar så det är bra att variera så mycket som möjligt. Tävla gärna men ha olika typer av lekar. Regler är en viktig aspekt i lekar och det är viktigt hur man förklarar dem. Genom att visa samtidigt som man förklarar blir det visuellt för deltagarna som förstår hur det ska gå till. Gör gärna en provomgång innan någon eventuellt åker ut och åker något ut kan det vara bra att ha en reservlek. Fråga om det finns några frågor. Tänk på att börja enkelt med namnlekar, lära-känna-lekar och samarbets-lekar innan du går in på lekar som kräver mer av konfirmanderna och där de blir utelämnade. Konfirmanderna aldrig känna obehag inför att leka. Förstör inte den andra ledarens instruktioner även om det inte är samma typ av regler du har. Var också gärna med och lek då det är viktigt för samvaron mellan ledarna och konfirmanderna.