Att tänka på när du har andakt

Hur gjorde man nu igen? Vilken ordning skulle allt vara i? Hjälp!

Andakt kommer från tyskans andanken som betyder ”att tänka på något”. Gud är centrum i andakten men hur och vad man berättar om Gud är upp till den som göra andakten. Andakt liknar en gudstjänst men är inte samma sak eftersom det inte är allmänt utlyst. En andakt ska symboliseras av stillhet och det är aldrig någon nattvard eftersom det i Svenska kyrkans ordning måste vara med en präst då.

En andakt är en speciell stund som kan förmedla många känslor och det kan kännas som att Gud är extra nära. Det är både roligt och jobbigt, läskigt och spännande att leda en andakt men den kan vara både kort och simpel som lång och komplicerad. Det viktigaste är att du berättar något om dig själv. Det viktigaste är att du som leder tar det på allvar och att det syns på dig att du menar på riktigt för det är lättare för en konfirmand att lyssna på någon i sin egen ålder som berättar om Gud. Hur får du andakten att betyda något i konfirmandens liv? Olika delar i andakten kan beröra olika konfirmander så därför är det bra att ha olika typer av andakter.

Det är viktigt att ha en röd tråd i andakten – tema på andakten. T.ex. kan man hämta inspiration från kyrkoåret genom att läsa söndagens tema och texter eller psalmer. Om man använder frälsarkransen i konfirmandarbetet kan man ta inspiration från dagens pärla eller utgå från konfirmationsdagens tema, t.ex. förlåtelse. Det är också viktigt med ritualer vid andakten såsom att alltid sitta på golvet, att tända ljuset i mitten när andakten börjar och släcka det när den är slut. Desto mer välplanerad andakt desto bättre andakt och därför är det viktigt att ha en tanke om vilket ordning du vill ha på din andakt;

Förslag; Ljuständning - sång – berättadelen – sång – bön och symbolhandling – sång – ljussläckning

Tänk också på;

  • Vad vill du att konfirmanderna ska få med sig från andakten?
  • Var ska ni vara någonstans? Ute, inne? På golvet? I kyrkan? Tillgängligt för alla?
  • När på dagen och på året sker andakten? Koppla gärna till kyrkoåret. 10-15 min är lagom.
  • Hur ska andakten genomföras? I vilken ordning och vilka delar ska vara med?
  • Varför ska du göra det? Vilken anledning finns det till att du gör andakten?
  • Vilka ska vara där? Helgrupp, halvgrupp? Vuxna, barn, ungdomar?
  • Med vad ska du göra andakten? Vilket material behöver du? Förbered innan?