Är du intresserad av att utbilda dig till förebedjare?

Då är du välkommen till Vallda församlingshem den 5-6 feb 2022.

Ansvarig för kursen är Annika Olsson, präst i Särö Pastorat och utbildningen är 
kostnadsfri. Vi serverar en enklare lunch till självkostnadspris. 
Anmäl dig senast måndag 31 januari till Lennart Janson, tel: 0707-508082 eller
e-post till Lennart.

Tider:
Lördag
09.45 - 10.00 mingelfika.
10.00 - 12.00 undervisning med avbrott för korta bensträckarpauser.
12.00 - 13.00 lunch.
13.00 - 16.00 fortsatt undervisning.

Söndag
09.00 – 10.45 fortsatt undervisning.
11.00 – ca 12.30 gudstjänst med förbön i Vallda kyrka.
12.30 Avslutning.

Punkter som tas upp och även diskuteras i gruppen.
• Hur ber man med glädje för andra människor.
• Några fallgropar man skall försöka undvika som förebedjare.
• Den Heliga Andes nådegåvor.
• Förlåtelsens betydelse.