Språkcafé på Bukärrsgården

Onsdag kl. 13.00-15.00 med start 25 januari. För boende på Bukärrsgården.