Vigselhandlingar och registrering

All info behöver för att genomför vigsel i Kalifornien och registrera den i Sverige.

VILKA HANDLINGAR KRÄVS?
Svenska brudpar behöver ha med sig en vigselblankett från den svenska hemförsamlingen. Vigselblankett erhålles från pastorsexpeditionen på hemorten.

Man behöver inte längre skaffa hindersprövning eller vigselintyg från Skatteverket. Däremot vill vi ha "Vigselblankett" från er hemförsamling i Sverige. En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan i Sverige för att ni ska kunna vigas hos oss.

Vi vill också att ni har med er ett personbevis på engelska. Det får man från Skatteverket.

För samtliga brudpar krävs en California Marriage License. Den söks hos County Registrar och kan även beställas online via deras hemsida: http://sfgov.org/countyclerk/marriage-license-and-civilcommitment-ceremony-online-reservations. Kostnaden uppgår till cirka USD 100 och  båda parter måste personligen närvara hos County Clerk i City Hall när Marriage License utfärdas. 

Marriage License utfärdas omgående och är giltig i 90 dagar. Vid besöket på City Hall skall ni ta med er en giltigt ID-handling, tex. svenskt pass. I vissa fall (t ex vid en nyligen genomförd skilsmässa) krävs ytterligare dokumentation.

 Mer information finns på San Francisco County Registrar's hemsida: http://sfgov.org/countyclerk/marriage-general-information

REGISTRERING AV VIGSELN I SVERIGE

Efter vigseln skriver prästen och vittnen under er Marriage License och sedan lämnas originalet till County Clerk City Hall.  

På County Clerk City Hall kommer ett Marriage Certificate att utfärdas inom ca 2 veckor. Då kan ni beställa en kopia av Marriage Certificate från County Clerk. Att beställa Marriage Certificat sker på olika sätt beroende på var man tog ut sin Marriage License.

Om man besöker City Hall San Francisco gäller följande: För att kunna få ut sitt Marriage Certificat från Sverige måste man ha ett "Sworn Statement" undertecknat och stämplat av en Notary Public. Det ordnar ni enklast i direkt anslutning till er vigsel. Blankett för detta (Application for certified copy of a non-confidentiel marriage certificate) finns hos County Clerk och hos oss i kyrkan.

Ni går sedan med den ifyllda ansökan till en Notary Public (finns nära kyrkan tex på postkontor, banker m.m) för undertecknande och stämpling. 

Detta är en viktig förutsättning för att få en kopia  av Marriage certificate från City Hall SF hemsänt till Sverige. 

Om ni tar ut Marrigae Licensens på någon annan plats kom ihåg att fråga om vad som krävs för att få en kopia av Marriage Certificat.  

Låter det komplicerat? Vi hjälper er!

Kopian av det amerikanska vigselbeviset lämnas sedan av brudparet till svenska Skatteverket för registrering av vigseln i Sverige.

Vigselblankett skickas av oss till er hemförsamling.