Foto: Britta Swartz

Skandinaviskt forum Spanska sjukan - AIDS och Covid 19: Vad har vi lärt oss? Se inspelningen här.

Webbinarium med skandinaviska organisationer i the Bay Area. Samarbete mellan Svenska kyrkan, Young Scandinavian Club, Konsulatet, SACC och Silicon Vikings.

 

Deltagare:

Staffan Hildebrand, ledande svensk dokumentärfilmare.

Efter sin första film om AIDS 1986 inledde Staffan ett samarbete med Professor Hanz Wgzell, dåvarande Rektorn på Karolinska Institutet att dokumentera ”Faces of AIDS” i ett 40-tal länder. Projektet har resulterat i mer än 500 timmars filmmaterial och ett 20-tal kortfilmer som visats vid de internationellas AIDS Konferenserna som hålls vartannat år.

två år sedan fick han uppdraget av SVTs Vetenskapens Värld satt göra en dokumentär film för Svensk TV om Spanska sjukan. Han hade redan 2007 gjort unika intervjuer med svenka överlevande i Kalmar trakten.

Nu senast har han fått ett uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MBS, att göra en film som granskar svensk COVID politik.

Frågor under webbinaret:

Vilka är lärdomarna från Spanska sjukan, Aids och Covid? Vad har vi lärt oss när det gäller strategier att skydda oss själva och samhället? Är vi förberedda för The Next Big One?

Vad finns det för konspirationsteorier och misinformation kring Covid-19? Hur bemöter vi dessa med sanning och vetenskap?

Nya virusvarianter – nya uppdaterade COVID vacciner för år framöver sannolikt. Hur ser forskningsläget ut?

Hur ser vi på döden? På ett annat sätt än tidigare har döden kommit nära oss under pandemin. Dagligen sköljer bilder från sjukhus, IVA-avdelningar, personal som kämpar, bårhus och massgravar. Dagligen följer vi dödstal och smittoutbrott över hela världen samtidigt. Många hinner inte säga adjö till sina anhöriga.

Vad har Svenska kyrkan och svensk /skandinaviska organisationerna i Bay Area och USA för roll just nu och efter pandemin? Vilka är de största utmaningarna?

Moderatorer

Joakim Schröder, Komminister, Svenska Kyrkan SF, f.d. regissöroch Film TV Producent, SR SVT, Präst i Storkyrkan och Katarina Kyrka i 20 år

Karl Mettinger, MD. PhD Tidigare docent Karolinska. Ordförande Svenska Kyrkan SF, President / CEO Cellastra Inc, SF.35 års erfarenjet inom Life Science industrin, utvecklar f.n. två COVID produkter.

Panel

Barbro Osher, Hon. Konsul, Svenska omnsulatet, San Francisco, Ordförande i Bernhard Osher Foundation,Ordförande Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Grundare av SWEA San Francisco

Svenn-Erik Mamelund, PhD, Forskningsprofessor,doktor, Chef Center for Research on Pandemics & Society, Oslo Metropolitan University, 23 års erfarenhet av demografiska studier av epidemiska sjukfomar med räckvidd från 1918 1920 influenza pandemi till 2020 corona COVID-19 pandemi. Gästforskare University Wisconsin 2001, Umeå Unversitet 2006 - 2009 och University of Pennsylvania 2008.

Karin Gaensler, MD, Professor Hematologi Oncologi, UCSF, MD från Harvard Medical School, 1981, specialist invärtesmedicin , fellowships UCSF I Onkologi - Hematologi 1987,utvecklar en ny genterapi för leukemi

Sven Andreasson, Sr VP Corporate Development, NovaVax, Rockville. Handelshögskolan Stockholm. Mer än 35 års erfarenhet inom Life Science industrin och har hållt positioner som President Pharmacia International, CEO of Active Bbiotech, Lund, IscoNova, Uppsala (uppköpt av NovaVax 20140. Vice Chairman Celllastra Inc.

Staffan Hildebrand, Gäst

Anmälan via Eventbrite.