Svensk sjömanspräst

Svensk sjömanspräst kommer till Kalifornien

Svensk sjömanspräst
År 1952 sände Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse för första gång en svensk präst, Lars Carlzon, till San Pedro med uppgiften att tillsammans med den norska personalen betjäna sjöfolket i hamnarna.  Från detta år har Svenska kyrkan alltså bedrivit verksamhet i Kalifornien.

1955 anställdes en svensk attacherad sjömanspräst, Torsten Malmeström, för tjänst i San Francisco. I och med hans ankomst kunde svenska gudstjänster börja hållas regelbundet i staden.  En om- och tillbyggnad av Norska sjömanskyrkan på Hyde Street gjordes 1956 och resulterade i att en ändamålsenlig kyrkolokal kunde invigas i gatuplanet.

Då Malmeströms efterträdare skulle utses, beslöt Sjömansvårdsstyrelsen att flytta tjänsten till San Pedro, som hade större hamnar och större antal svenskar än i San Francisco och därmed ett större behov av en attacherad präst. 1960 placerades således den nye sjömansprästen Magnus Rundblom i San Pedro. Därigenom kunde gudstjänst firas i San Francisco endast varannan månad.  Så småningom ökades gudstjänstfrekvensen till en per månad förutom juli och augusti, och så har det sedan fortsatt.  

Under många år logerades och servades de tillresta sjömansprästerna hos olika familjer. En av de mest drivande krafterna bakom församlingens uppgbyggnad och växt var fru Lisa Wiborg. Hon var den som prästerna kunde vända sig till inför sina besök. Lisa höll i all planering av kyrkkaffen, redovisade kollekter och gudstjänststatistik långt innan utposten blev en egen församling. Själv medlem i Norska församlingen kunde hon som ingen annan bygga broar mellan de två församlingarna. Hon verkade också aktivt med att skaffa sponsorer bland stadens skandinaviska företagare. Tillsammans med vänner anordnade hon olika fundrasing-events för att bygga upp en ekonomisk grund för församlingens verksamhet. Intresset växte för det kyrkliga arbetet, och därmed ökade också behovet fram av samordning och lokalt ansvar för verksamheten.

Text Jan Sjöberg