San Franciscos historia

Några ord om stadens dramatiska historia.

Spansk missionsstation
San Francisco grundades av spanska franciskanermunkar på 1770-talet, då 21 missionsstationer etablerades längs Nordamerikas västkust från San Diego vid nuvarande gränsen till Mexico till Sonoma norr om San Francisco i norra Kalifornien. Syftet var att kristna indianerna men även att stärka den spanska närvaron i området.  Den 9 oktober 1776 invigdes missionsstationen San Francisco de Asis bl.a. för att stödja befästningen Presidio som hade anlagts en månad tidigare i Golden Gate-sundet. Staden innanför sundet kallades först Yerba Buena men fick snart namn efter missionsstationen, San Francisco. Franciskanernas kyrka Mission Dolores finns kvar än idag på Dolores Street.Kalifornien kom alltså tidigt under spanskt, sedermera mexikanskt inflytande och herravälde. Efter det amerikansk-mexikanska kriget 1846-48 införlivades flera mexikanska provinser, däribland Kalifornien i Amerikas förenta stater.

Mission Dolores Foto: John C. Thomas

Guld
Detta sammanföll med upptäckten av guld i norra Kalifornien i januari 1848. Guldruschen bröt ut och mängder av guldgrävare och lycksökare anlände från Europa och Asien. San Francisco kunde genom sitt skyddade läge innanför Golden Gate-sundet erbjuda en naturlig hamn. Hamnkvarteren låg längs nuvarande Montgomery Street och fick snart öknamnet Barbary Coast på grund av sitt vilda liv. Många norska skepp anlöpte hamnen och försåg den växande staden med trävirke. Under de följande årtiondena växte San Francisco dramatiskt, bl.a. på vraken av de hundratals skepp som för guldets skull hade övergivits av sina besättningar.

Gold Nugget

Depressionen på 1930-talet
Depressionsåren på 30-talet slog hårt mot San Francisco och många gruvarbetare blev utan arbete.

För att i någon mån möta arbetslösheten byggde staden under 1936-37 the Bay Bridge och Golden Gate Bridge, (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge) vilken sedan under många år var världens längsta hängbro.

Golden Gate Bridge

Text Jan Sjöberg