Norsk Sjömansmission

Församlingens historia är sammanlänkad med den norska sjömanskyrkans tillkomst.

Norsk sjömansmission

I Wisconsin bildades vid 1800-talets mitt en norsk immigrantkyrka, The Norwegian Synod. Denna kände sig snart manad att starta missionsverksamhet bland norska sjömän i San Francisco. 1870 bildades den första norska kyrkan, Our Savior’s Lutheran Church, San Francisco, mer känd som Norwegian Lutheran Church. Kyrkan låg vid 13th och Howard St. Den förlorades dock vid den stora stadsbranden 1906.

I Bergen i Norge bildades 1864 Den Norske Sjømannsmisjonen, nuvarande Sjømannskirken http://sjomannskirken.no/ och öppnade verksamhet bl.a. på Nordamerikas östkust. Norwegian Lutheran Church tog till en början ansvar för sjömansmissionen längs västkusten.  Denna kyrka amerikaniserades emellertid alltmer och bytte vid 1900-talets mitt namn till The Ascension Lutheran Church of SF. För att ändå bedriva mission bland norska sjömän grundade denna kyrka år 1890 Skandinavisk  Luthersk Sjømannsmisjon. De första åren drevs missionen vid finska församlingen på 554 Harrison St. Senare flyttade man till 9 Mission St vid Embarcadero, det s.k. Audiffred-huset. Detta hus hade ett strategiskt viktigt läge nära hamnen och kom att betyda mycket för strandat sjöfolk under depressionsåren på 1930-talet.

1930 köpte Norwegian Lutheran Church en ny kyrka på Dolores och 19th St helt nära franciskanernas Mission Dolores långt från San Franciscos hamnområde. Samtidigt började Den Norske Sjømannsmisjonen i Bergen att planera för en utvidgning av sin verksamhet längs Amerikas västkust. År 1938 skickades den vikarierande sjömansprästen i Buenos Aires, Hans Steensnæs, av huvudkontoret i Bergen för att undersöka möjligheterna att starta sjömansmission i hamnstaden San Pedro utanför Los Angeles eller i San Francisco. Valet föll på San Pedro som hade fler anlöp av skepp och helt saknade norsk kyrklig närvaro.

Norsk sjömanspräst
I maj 1941 anställdes Steensnæs som den förste norske sjömansprästen i San Pedro. Och samma år inköptes en fastighet i San Francisco som sjömanshem. Norway House låg på 2501 Vallejo St. Efter Pearl Harbor i december 1941, då stillahavsregionen drogs in i krig, kom Norway House att bli en viktig tillflykt för sjöfolk, inte bara norrmän.  1944 började Steensnæs arbeta för att grunda en egen norsk sjömanskyrka i San Francisco. Tre år senare påbörjades verksamheten, till att börja med i tillfälliga lokaler i stadens inre delar. 1948 förstärktes bemanningen i San Pedro med en norsk hjälppräst, Birger Mathisen. Två år senare flyttades denne till San Francisco för att ta över verksamheten där. Mathisen såg snart att den unga sjömanskyrkan låg avsides från hamnarna och även kändes opraktisk, och han började leta efter ett alternativ till den dåvarande vid Fell och Pierce St.
Han fann det han sökte i en privatbostad på 2454 Hyde Street alldeles ovanför Fishermans Wharf. Fastigheten inköptes för $ 47.000 i juli 1951 och invigdes 14/10 samma år. I San Pedro byggdes vid samma tid en kyrka på South Beacon St. Även den invigdes 1951.

Norska Sjömanskyrkan Hyde St Foto: Kristoffer Diös

Text Jan Sjöberg