Foto: Jeff Weese

Julaftonsgudstjänster

På julafton kommer vi samlas till gemensam gudstjänst med norska kyrkan i San Francisco. 14.00 Familjegudstjänst och 16.00 julmässa. Under ledning av församlingspräst Joakim Schröder.

Vi samlas på julafton, den 24:e december, i kyrkan på Hyde Street för att fira jul tillsammans med norska sjömanskyrkan. Kl 14.00 familjegudstjänst med samling vid krubban. Och 16.00 julmässa med nattvard. Alla varmt välkomna! Vår församlingspräst Joakim Schröder kommer leda gudstjänsterna och ser fram emot att träffa er!