Svenska Kyrkan San Francisco
Foto: Linnea Norberg

Gudstjänst 10:e oktober kl 11.00

Välkommen på Svensk gudstjänst i Svenska Kyrkan San Fransisco med kyrkoherde Hans Bratt Hernberg.

Välkommen på Svensk gudstjänst 10:e oktober kl 11.00 i Svenska Kyrkan San Fransisco i kyrkan på 2454 Hyde Street San Francisco. Vi firar Tacksägelsedagen tillsammans med tema Lovsång!

Vi kommer få höra kyrkoherde Hans Bratt Hernberg predika samt musik från lokala musiker. Sedan serveras kyrkkaffe. Temat för gudstjänsten är Lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.  Vi ska förstås tacka Gud i varje gudstjänst, men denna gudstjänst fokuserar särskilt på vår tacksamhet. VI tackar även för allt det som naturen ger oss - ta gärna med er frukter eller blommor till kyrkan som ni skördat som vi kan ställa på altaret!

Vin