Dagens bibelord

Varje onsdag kommer någon av församlingens präster reflektera kring ett bibelord som knyter an till helgens texter och dela med sig av sina funderingar och tankar i en kortare film.

Lukasevangeliet kap 2 - Jesu födelse i stallet i Bethlehem. Brandon reflektera kring vad som är julens glädje och vad är julens gåva för dig?

Lyssna och hör gärna av dig om du har egna tankar, frågor och reflektioner till sanfrancisco@svenskakyrkan.se.