Foto: Britta Swartz

ÅRSMÖTE 2022 Söndag den 10:e april kl 12.30

Vi träffas efter gudstjänsten för årsmöte för alla medlemmar i Svenska kyrkan San Francisco

Efter Palmsöndagens gudstjänst samlas vi till årsmöte.  Under mötet går vi igenom församlingens verksamhetsberättelse från 2021 och ekonomisk redovisning. Ledamöter till kyrkorådet väljs in. Röstsedel för detta kommer skickas ut till medlemmar.

Vi vill  påminna om att teckna eller förnya medlemskap i församlingen.

Svenska Kyrkan i San Francisco är en del av Svenska kyrkan i utlandet. Församlingen har en egen ekonomi och för att kunna bedriva vår verksamhet är församlingen beroende av intäkter i form av donationer och medlemsavgifter.

Medlemsavgifter och donationer möjliggör att församlingen kan:

- erbjuda dop, vigslar, begravningar och gudstjänster på svenska
- inbjuda till samtal om livet och tron
- inbjuda till student- och au-pairträffar 
- göra hembesök, sjukhusbesök och erbjuda enskilda samtal
- inbjuda till barngrupp för föräldrar och barn
- besöka svenska skolor och organisationer 
- erhålla krisstöd till svenskar i området 
- tillhandahålla boende och utrustning för utsänd personal samt betala lokalanställda

Alla svenskar som är bosatta här på längre eller kortare tid är välkomna som medlemmar. Avgiften är låg och möjlighet till skattebefrielse ges. Man kan teckna indivduellt, student, familj eller livstidsmedlemskap. Som medlem kan man vara med och rösta på årsmötet.

Läs mer om medlemskap och anmäl dig som medlem via kyrkans hemsida. Du kan betala direkt på hemsidan via Paypal eller genom att skicka en check till Church of Sweden SF, 2454 Hyde Street, San Francisco CA 94109.

Du kan också stödja församlingens verksamhet genom att lämna en donation i valfritt belopp. Precis som medlemskapet bidrar donationer till kyrkans verksamhet och alla belopp är välkomna, stora som små. Lämna enkelt ditt bidrag via kyrkans hemsida.

Kyrkorådets ordförande Karl Mettinger och Församlingspräst Joakim Schröder

Agenda årsmöte 2022

Call to order and opening invocation

Roll call

Minutes of Annual Meeting 2021

Reports 2021

a) Ministry

b) Finances

5. Result of Board election and welcoming new Board members

 7. Miscellaneous Business

9. Ajournment

2021 meeting minutes

Annual report