Verksamhet

"Vi vill dela människors liv och visa på trons möjligheter". All gruppverksamhet är inställd från 17 november och tills vidare pga. att vi vill bidra till att minska smittspridningen.