Foto: IKON

Sinnesrogudstjänster

Bön, Delande och Gemenskap utmärker den enkelhet som sinnesromässan vill ge utrymme för "Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra..."

Sinnesrobandet står för den sköna musiken varje Sinnesrofredag.
En delare som berättar om sitt liv finns också på plats varje sinnesrofredag samt en solist. Känn dig varmt välkommen att starta helgen med en sinnesrofredag en gång i månaden. Alla gudstjänster kan du fira på plats klockan 19.00 i Sandvikens kyrka. 
Ingen anmälan. Fika serveras från 18.00 .

Datum för våra Sinnesrogudstjänster hittar du i Kalendern längst ned på webbsidan samt i vår annonsering i Din Lokaltidning.

Sinnesrogudstjänst firas en fredagkväll i månaden i Sandvikens kyrka. Foto: Madelene Perpåls

Om Sinnesrogudstjänsten

Livet rymmer så mycket. Svindlande glädje och bottenlös sorg, hopp och förtvivlan, tro och tvivel. Att leva kräver mod att möta vardagen. Detta mod vill sinnesrogudstjänsten förmedla i musik, texter och tankar.

I Sinnesrogudstjänsten kan du...

...tända ett ljus, skriva en bön och med andra dela erfarenheter av ljus och mörker för att finna hopp och kraft.

Sinnesrobönen

En omtyckt bön som kallas Sinnesrobönen är mässans nav:

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Den första Sinnesrogudstjänsten

i Sverige hölls i Bromma 1992 och sedan dess har den spritts över landet, in i många olika kyrkor och samfund. Vinet är ersatt med druvjuice i nattvarden

Bön och psalmer som ofta förekommer i Sinnesrogudstjänsterna

Herrens bön 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Psalm 767
Möt mig nu som den jag är,
håll mitt hjärta nära dig,
gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.
Text och musik av John L. Bell och Victoria Rudebark

Psalm 730
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla, hålla dig i sin hand.
Irländsk visa och bön. Översatt av Per Harling 1995

Sinnesrobönen, psalm 819
Gud, ge mig sinnesro.
Gud, ge mig sinnesro.
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att föärndra det jag kan
och förstånd att inse skillanden.
Gud, ge mig sinnesro.
Text: Reinhold Niebuhr. Musik: Britta Snickars.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.