Foto: Debora Russouw/IKON

Så här jobbar Sandvikens pastorat med det internationella arbetet

Här i Sandviken söker vi dig som vill engagera dig för kortare projekt eller som kan ställa upp vid akuta nödsituationer.

Vi vill gärna synas ute på ”bruket” och göra detta goda hjälparbete känt. Insamlingsarbetet har sett ut på många olika vis genom åren t ex genom att be prästerna sälja prästost på ICA till förmån för vårt hjälparbete.
Prästerna har även sålt saffransbröd ”prästens hår” till förmån för julkampanjen ”En flicka är född” då vi uppmärksammade att flickor inte får samma start i livet som pojkar i utvecklingsländerna.

 

Präster säljer prästost i samarbete med Ica Maxi Sandviken till förmån för fastekampanjen
Präster säljer prästtost för den goda sakens skull Foto: Madelene Perpåls

Gäster, artister och medverkande avtackar vi gärna med Fairtradeprodukter.
Perfekta presenter tycker vi.

I Björksätra kyrka finns ett skåp där vi har olika Fairtradeprodukter men även varor från IM och Sackeus med flera. Välkommen in och handla och stöd det internationella arbetet.
Kontakt: Mia Berg 026-25 42 25
Internationella gruppen i Sandvikens pastorat är motorn i pastoratets internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor och SKUT (Svenska kyrkan i Utlandet), engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete.

Vill du göra nytta som volontär och ställa upp vid särskilda insatser eller engagera dig i utskottet? Hör av dig till diakon Elenor Kallberg om du vill engagera dig på ett eller annat vis.
Kontakt: Elenor Kallberg, diakon 026-25 18 45