Foto: Madelene Perpåls

Kyrkogårdar

Behöver du hjälp att sköta om din grav? Även om viljan är stor har vi inte alltid möjlighet att besöka anhörigas gravplatser. Därför har vi ett brett gravskötselutbud. Ring till pastorsexpeditionen för att veta mera, telefon 026-25 30 53. Information kring gravstenar som läggs ned av säkerhetsskäl kan du läsa om längst ned på sidan.

Vi känner stort ansvar för att kyrkogårdarna

skall vara fina och att alla besökare skall känna sig välkommen dit. Har du synpunkter eller idéer kring skötseln av gravarna och kyrkogårdar? Berätta gärna för vaktmästarna, ring till kyrkogårdsexpeditionen, maila eller lämna ditt förslag i förslagslådan på Gamla- och Södra kyrkogården, i Sandviken.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar bland annat för...

begravningsverksamheten, gravskötsel och krematoriet.
Kyrkogårdsförvaltningen strävar efter att Du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiv. Vi som jobbar här är till för er och vi har fem kyrkogårdar i Sandvikens pastorat som vi sköter om.

Söker du en särskild gravplats?

Här kan du hitta länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar i olika regioner i Sverige. Klicka här

Kyrkogårdarna i Sandvikens pastorat

Högbo kyrkogård
är den minsta kyrkogården och ligger vid Tidernas väg. Gravplatser och minneslund. Kyrkogården inrymmer även en gravplats för mandéer. Kyrkogården kom till 1838 på mark som Högbo bruk skänkte.

Gamla kyrkogården
är högt och lummigt belägen på kyrkåsen invid Sandvikens kyrka. Här finns gravar, minneslund och askgravlund och är även gravplats för Sandviks grundare konsul Göransson med familj. Kyrkogården invigdes 1889 och det var Sandviksbornas första kyrkogård, före det var det Högbo som var huvudbegravningsplats.

Södra kyrkogården
ligger vid området Hedgrind. På kyrkogården finns även Krematoriet med två kapell. Kyrkogården invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom 1928. Kyrkogården är planerad som en skogskyrkogård.
Här kan du se en gravkarta över Södra kyrkogården med rörliga vyer. 

Årsunda kyrkogård
är belägen på en rullstensås och ligger intill Årsunda kyrka som är en medeltidskyrka med anor från 1200-talet. Här finns gravar och minneslund.
Klickar du på denna länk kan du se gravkarta över Årsunda kyrkogård

Österfärnebo kyrkogård
finns intill Österfärnebo kyrka. Kyrkan i Österfärnebo uppfördes åren 1819 - 1822 Den ersatte då en medeltida salkyrka från 1200-talet, som låg strax nordväst. På Österfärnebo kyrkogård finns också ett gravkor som brukspatronen på Gysinge, Gustaf Wittfoth, år 1781 lät uppföra.  Våren 1974 hittades en del av en runsten på kyrkogården och den står nu uppställt i kyrkans vapenhus, mot en träskiva med en glödritad rekonstruktion av runstenens övre parti, avbildat från en 1600-talsteckning. Här finns gravar och minneslund. Klickar du på länken här kan du se en gravkarta över Österfärnebo kyrkogård

Kapellen och krematoriet

Fridens- och Ljusets kapell och krematoriet ligger inne i samma byggnad på området på Södra kyrkogården i Sandvikens pastorat och är anpassade för begravningar.
Fridens kapell rymmer ca 70 personer.
Målningar och reliefer är utförda av Gunnar Torhamn.
Ljusets kapell rymmer ca 20 personer och har ett vackert ljusinsläpp av ett takfönster.
Krematoriet togs i bruk 1935, byggnaden är ritad av arkitekt Lars Israel Wahlman.
Önskemål fanns att bygga ett kapell på nya kyrkogården 1928. Under utredningen av ev uppbyggnad av kapell föreslog kyrkorådet ( som gillade eldbegängelserörelsens idé) att förena kapellet med ett krematorium. Tanken var att uppföra kapellet och låta krematorieavdelningens utförande tillsvidare anstå men Lars Israel Wahlman förordade varmt att byggnaden i sin helhet skulle uppföras på en gång och så blev det. Många hade trott att det skulle dröja länge innan kremationstanken skulle slå igenom i Sandviken men det visade sig att den mycket hastigt vann anhängare här. Därför var vi bland de första i Sverige som hade krematorium.

Skötsel på kyrkogårdarna

På våren städas kyrkogården efter vintern. Löv och grenar som är kvar tas bort. Grus sopas bort ifrån gräsmattor. Sommarvattnet kopplas på, brunnarna fylls på. Parkbänkar ställs ut. Vattenkannor, planteringsspadar och vaser plockas fram. Gravägarna har själva ansvar för att avlägsna gravlyktor etc.
Sommartid arbetar vi med plantering, gräsklippning, trimning, bevattning och ogräsrensning. Häckarna klipps. Diverse underhållsarbete förekommer också.
Under hösten och vintern är det städning av gravvårdar, lövupptagning, sandning och snöröjning. Vintertid, skottning, sandning och översyn av redskap.
När snön kommer så plogas endast de större gångarna på kyrkogårdarna. Vintervila får råda. Vi hjälper gärna till vid funderingar gällande gravplatser, planteringar och skötsel.

Om du ska hämta en urna

eller vill göra ett besök, boka tid, skicka helst e-post då vi inte kan svara i telefon eller ta emot besök när vi kremerar eller har begravningar.
E-post: sandviken.krem@svenskakyrkan.se
Växel: 026 - 25 30 53
Öppen måndag-torsdag 10.00-12.00, 13.00-14.30
Fredag 10.00-12.00

 

 

Liggande gravsten på kyrkogård.

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Omsorgen om säkerheten för besökare på kyrkogården liksom kyrkogårdsarbetarnas arbetsmiljö är av största vikt.