Österfärnebo kyrka
Foto: Madelene Perpåls

Österfärnebo kyrka

Kyrkan vid vägskälet. Kyrkan rymmer ca 500 besökare och är vår största kyrka.

Kyrkan har ett stort kyrkorum med fri sikt utan pelare och här använder vi en kopia av dopfunten då vårt original finns på museum.
Här är en länk till hur det ser ut inne i Österfärnebo kyrka

Om Österfärnebo kyrka

Kyrkan i Österfärnebo uppfördes åren 1819 - 1822 efter ritningar av Gustaf af Sillén. Den ersatte då en medeltida kyrkan från 1200-talet.

Kyrkans exteriör är väl bibehållen och typisk för tidens strama klassicism. Inom kyrkogården finns ett sockenmagasin vilket är uppfört 1830 delvis med material från den gamla medeltidskyrkan.

Vapenhuset Vid huvudingången finns ett vapenhus. Förr tillbaka lämnade beväpnade kyrkobesökare sina vapen i vapenhuset innan de gick in i kyrkan. Här finns också en inmurad runsten från 1000-talet.

Dopfunten är en kopia av en dopfunt från 1200-talet. Originalet finns på Historiska museet.

Predikstolen är snidad i ek från år 1673. Runt kanterna finns skulpturer av Kristus samt de fyra evangelisterna.

På östra korväggen hänger en relief som ingick i gamla kyrkans altaruppsats från 1731.

Runstenen hade varit känd sedan länge när den återfanns i kyrkomuren under 1970-talet. Då hade den tidigare varit använd som trappsten. Stenen är svårt skadad men visar bilder från den fornnordiska Sigurdssagan. På stenen kan man se Sigurd och några figurer och djur.

Altartavlan är en stor oljemålning på duk från 1865, målad av J.Z. Blackstadius. Den föreställer Kristi förklaring, vilket innebär att se något i ett förklarat ljus. Ett uttryck som används för att beskriva plötslig insikt eller ett sammanhang som blir tydligt där det tidigare bara varit osammanhängande bitar. 

Orgeln är byggd år 1906 av E H Eriksson i Gävle, men tillbyggd och utökad 1958 av E A Setterquist & Son i Örebro. Orgeln har 17 stämmer fördelade på manualer och pedal.

Epitafier På vänstra sidan om altaret finns två epitafier, dvs begravningsminnen, uppsatta. De föreställer framstående personer i Österfärnebo under 1700-talet, Nils Stiernmarck och Pehr Hierta samt apostlarna Petrus och Paulus med sina attribut, nyckeln och svärdet, samt två änglar.

Textilier Bland textilierna som förvaras i sakristian, är en mässhake från 1682 den äldst bevarade. Den är uppsydd i röd sammet och bär initialerna A.H och A.M vilket utläses som Anders Höök och Anna Mackeij, dvs Gysinges första brukspatronpar. 

Porträtt Längst ned i kyrkan finns en serie prästporträtt målade i olja av okänd målare år 1797.

Kyrkogården i Österfärnebo

Söker du en särskild gravplats, här är en länk till vy äver kyrkogården samt med en gravkarta över Österfärnebo kyrkogård
och här kan du läsa om  kulturinventeringen av Österfärnebo kyrkogård

Kontakt Österfärnebo kyrka och Sockenstugan

Besöksadress: Gysingevägen 1
810 20 ÖSTERFÄRNEBO
Kyrkvaktmästare: Marie Cederstrand
Telefon 0291-201 43

Bokning av dop, vigsel, kyrka samt Sockenstugan

Ring Pastorsexpeditionen 026-25 30 53

Sockenstugan i Österfärnebo
Sockenstugan i Österfärnebo Foto: Madelene Perpåls

Sockenstugan i Österfärnebo

Detta hus, som nu används som  församlingshem under namnet Sockenstugan byggdes ursprungligen som skola 1847 efter ritningar av byggmästare Hedman och kostnadsberäknat till 418 riksdaler banco.  Skolan rymde från början ca 200 barn, som hade varannan dags undervisning.

Sockenstugan rymmer kök, studierum och en större samlingssal för minnesstunder, kyrkkaffen, sammanträden, årsmöten m.m. Den fick sitt nuvarande utseende  efter kommun-sammanslagningen. Det målade mönstret i taket är utfört av Ingvar Ögren, Gysinge efter ritningar av Gösta Elfström, Bastfallet