Österfärnebo kyrka
Foto: Madelene Perpåls

Österfärnebo kyrka

Kyrkan vid vägskälet. Olika aktuella utställningar med anknytning till bygden ställs ut kyrkans skyltskåp.

Kyrkan har ett stort kyrkorum med fri sikt utan pelare och här använder vi en kopia av dopfunten då vårt original finns på museum.
Här är en länk till hur det ser ut inne i Österfärnebo kyrka

om österfärnebo kyrka

Kyrkan i Österfärnebo uppfördes åren 1819 - 1822 efter ritningar av Gustaf af Sillén. Den ersatte då en medeltida kyrkan från 1200-talet.
Kyrkans exteriör är väl bibehållen och typisk för tidens strama klassicism. 
Inom kyrkogården finns ett sockenmagasin vilket är uppfört 1830 delvis med material från den gamla medeltidskyrkan.
Kopia av dopfunt  från 1200-talet. Orginalet finns numera på Historiska museet.
Predikstolen tillverkades 1673 av bildsnidaren Olof Persson i Sala.
 På östra korväggen hänger en relief som ingick i gamla kyrkans altaruppsats från 1731.
Runstenen hade varit känd sedan länge när den återfanns i kyrkomuren under 1970-talet. Då hade den tidigare varit använd som trappsten. Stenen är svårt skadad men visar bilder från den fornnordiska Sigurdssagan. På stenen kan man se Sigurd och några figurer och djur.
Kyrkan rymmer ca 500 besökare och är vår största kyrka.

kyrkogården i österfärnebo

Söker du en särskild gravplats, här är en länk till vy äver kyrkogården samt med en gravkarta över Österfärnebo kyrkogård
och här kan du läsa om  kulturinventeringen av Österfärnebo kyrkogård

 

kontakt österfärnebo kyrka och sockenstugan

Besöksadress: Gysingevägen 1
810 20 ÖSTERFÄRNEBO
Kyrkvaktmästare: Marie Cederstrand
Telefon 0291-201 43

bokning av dop, vigsel, kyrka och sockenstuga

Ring pastorsexpeditionen 026-25 30 53

Sockenstugan i Österfärnebo
Sockenstugan i Österfärnebo Foto: Madelene Perpåls

sockenstugan i österfärnebo

Detta hus, som nu används som  församlingshem under namnet Sockenstugan byggdes ursprungligen som skola 1847 efter ritningar av byggmästare Hedman och kostnadsberäknat till 418 riksdaler banco.  Skolan rymde från början ca 200 barn, som hade varannan dags undervisning.

Sockenstugan rymmer kök, studierum och en större samlingssal för minnesstunder, kyrkkaffen, sammanträden, årsmöten m.m. Den fick sitt nuvarande utseende  efter kommun-sammanslagningen. Det målade mönstret i taket är utfört av Ingvar Ögren, Gysinge efter ritningar av Gösta Elfström, Bastfallet