Foto: Madelene Perpåls

Kyrkor i Sandvikens pastorat

kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 35 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 35 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

eller
sandra.hammarlund@svenskakyrkan.se
elisabeth.lennholm@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Box 183, 811 23 Sandviken
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravplatser 2020 kan du läsa här, öppnas som en pdf