Foto: Madelene Perpåls

Kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I denna ingår begravningsavgiften som alla personer som är folkbokförda i Sverige betalar. Avgiftens storlek beror på vilken inkomst man har.

I kyrkoavgiften ingår:

 • Präst
 • Kyrkomusiker
 • Lokalupplåtelse
 • Utbärning och sänkning

Dessa tjänster gäller i alla församlingar, oavsett vilken församling du tillhör.

Begravningsavgiften - icke medlem

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift via sin skattsedel­. Detta gäller oavsett trosuppfattning och är en avgift som skall täcka en del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall.

I begravningsavgiften ingår:

 • Gravplats under 25 år
 • Gravsättning och kremering
 • Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni alternativt direkt till krematorium / gravsättning.
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler

De här tjänsterna tillhandahålls även utan kostnad i annan församling än där du är folkbokförd.

Tillkomna kostnader för dödsbo

De tjänster som tillkommer för dödboet är bland annat:

 • Kista och påklädning
 • Dekoration och blommor
 • Annonsering
 • Transport av kistan till bisättningslokal (lokal för förvaring och visning)
 • Begravningsceremoni
 • Bärare av kista i procession till graven
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

Kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken 
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravskötsel 2022 kan du läsa här, öppnas som en pdf