En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

För dig som undrar om kyrkan är en plats att vara stolt över. Tveklöst ja. Bli medlem.

Varje dag gör du en insats som betyder något för någon. Både för ung som gammal. Du som medlem gör allt möjligt! Vill du att ditt barn blir medlem, kontakta pastorsexpeditionen 026-25 30 53

För att Svenska kyrkan även i framtiden ska kunna hjälpa utsatta människor, vara en öppen mötesplats för alla och förmedla ett andligt arv så behöver vi alla hjälpas åt. Genom att gå in Svenska kyrkan bidrar du till en levande kyrka idag och imorgon. Tack för ditt stöd!
Bli medlem och fyll i kontaktformuläret längre ned på sidan eller ring pastors
026-25 30 53.

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många.
Här följer sju av dem:

1. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

2. Solidaritet – för alla överallt
Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av församlingarnas omfattande sociala arbete.
Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till asylsökande eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

4. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument och gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

5. Kyrkobyggnaderna 
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar. Vi gör allt för att vårda kyrkorna så de ska hålla flera hundra år till.

6. Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Vi har tex ett nära samarbete med industrin Sandvik med vår industripräst. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Hur blir man medlem?
• De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet. Men du kan också bli medlem genom att fylla i formuläret här nedan på sidan.

Jag vill att mitt barn blir medlem
• Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du pastorsexpeditionen, 026-25 30 53 eller via mail
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se 
Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.
• Ett barn kan vara "antecknad i avvaktan på dop", om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I ett sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

 

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Fyll i dina uppgifter här nedan

bra att veta om medlemsskap i svenska kyrkan

Kyrkoavgift
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften finansierar Sandvikens pastorats verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.
Kyrkoval
Du har rösträtt vid kyrkliga val och är valbar till kyrkliga förtroendeuppdrag.
Kyrklig vigsel
Som medlem får du kostnadsfritt gifta dig enligt Svenska kyrkans ordning. Du väljer fritt i vilken församling du vill gifta dig och kostnader för präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kyrkobyggnad ingår i medlemsavgiften.
Begravning
Du har kostnadsfritt rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans
ordning, med präst, musiker och vaktmästare i en kyrkobyggnad.
Vid jordbegravning bärs kistan ut av bärare som en del av gudstjänsten.
Begravningsavgift
Begravningsavgift betalar alla, oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller ej. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.