Kramtoriet i Sandvikens pastorat
Foto: Madelene Perpåls

Kapell och krematorium

Fridens- och Ljusets kapell på Södra kyrkogården

Fridens- och Ljusets kapell och krematoriet ligger inne på området på Södra kyrkogården i samma byggnad, i Sandvikens pastorat och är anpassade för begravningar.
Telefontid: måndag-onsdag 9.00-12.00
026-25 34 09

Om du ska hämta en urna eller vill göra ett besök, boka tid, skicka helst e-post då vi inte kan svara i telefon eller ta emot besök när vi kremerar eller har begravningar.
E-post: sandviken.krem@svenskakyrkan.se

Detta gäller för privatperson vid hämtning av urna:
Det går utmärkt att som anhörig själv ta hand om urntransporten.
Kontakta först krematoriet  och bestäm tid för hämtning av urnan.
Dock är det viktigt att känna till att man inte får förvara urnan hemma. 
Det är många anhöriga som väljer att själva föra urnan med askan efter den avlidne till dennes födelseort eller annan plats som varit viktig för den avlidne i livet. Om det är möjligt, skall transporten göras under en och samma dag.

Krematoriet

togs i bruk 1935, byggnaden är ritad av professor Lars Israel Wahlman.
Önskemål fanns att bygga ett kapell på nya kyrkogården 1928. Under utredningen av ev uppbyggnad av kapell föreslog kyrkorådet ( som gillade eldbegängelserörelsens idé) att förena kapellet med ett krematorium. Tanken var att uppföra kapellet och låta krematorieavdelningens utförande tillsvidare anstå men professsor Wahlman förordade varmt att byggnaden i sin helhet skulle uppföras på en gång och så blev det.

Många hade trott att det skulle dröja länge innan kremationstanken skulle slå igenom i Sandviken men det visade sig att den mycket hastigt vann anhängare här. Därför var vi bland de första i Sverige som hade krematorium.

Takfönstret i Ljusets kapell
Foto: Madelene Perpåls

Ljusets kapell

rymmer ca 20 personer och har ett vackert ljusinsläpp av ett takfönster.

Fridens kapell
Foto: Madelene Perpåls

Fridens kapell

rymmer ca 70 personer.
Målningar och reliefer är utförda av Gunnar Torhamn.