Internationellt arbete

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Svenska kyrkan har över 5 000 frivilliga ombud ute i landet för sitt internationella arbete. Ombuden samlar in pengar och sprider kunskap om orättvisor i världen. De bildar opinion för en bättre värld.

 

 

 

Så här jobbar Act Svenska kyrkan ute i världen

Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris