Hjälp med gravskötsel

Önskar du få hjälp att sköta en grav eller hjälp med att tända ett ljus på graven?Här på sidan finns information om hur du går till väga. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder även att sätta ut en bukett med säsongens blommor på graven, kanske vid en särskild årsdag som är betydelsefull?

Kyrkogårdsenheten har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatserna på kyrkogårdarna inom Sandvikens pastorat. Om du inte själv kan/vill/hinner sköta din grav hjälper vi dig gärna med detta. Här nedan ser du var som kan ingå i det 1-åriga avtalet för årsskötsel

Gravskötselutbud

Grundskötsel 

• Vårstädning, höststädning, putsning och borttagande av snittblommor i vas, rensning av ogräs, gräsputsning samt mönsterkrattning av grusgravvård.
Smärre justering av gravvård då gravvården är uppsatt enligt gällande monteringsbestämmelser.

Plantering

• Skötsel och plantering av penséer, sommarblommor och/eller ljung.
I planteringskostnaden ingår grundskötsel.

Anläggningsarbeten

• Anläggning av planteringsyta
• Borttagande av planteringsyta
• Iordningsställande av gravplats efter vanvård
• Övriga beställningar debiteras efter kostnadsförslag

Övriga tjänster

• Vinterdekoration till allhelgona
• Bukett med säsongens blommor, bokas minst en vecka innan
• Gravljus inklusive tändning
• Tvättning av gravsten
• Riktning av gravsten, kostnad och utförande beslutas efter besiktning  

Information till gravägare

• Kransställ och lyktor skall vara borttagna senast 1 maj
• Plantering av sommarblommor sker under juni, färdigt till midsommar
• Borttagning av blommor påbörjas i slutet av augusti
• Plantering av ljung sker oftast tredje veckan i september
• Vintersmyckning läggs ut till Allhelgonahelgen          

Önskar du beställa gravskötsel?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen. För kontaktuppgifter se separat ruta.

Här kan du även ladda ner pris- och beställningslistan

 

Gör din beställning av gravskötsel här genom att fylla i formulären

Kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken 
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravskötsel 2022 kan du läsa här, öppnas som en pdf