Gravskötselavtal

Här kan du skicka in ditt gravskötselavtal via formuläret längst ned på sidan. Önskar du hjälp med att tända ett ljus på graven? Kanske vid allhelgona eller vid en särskild årsdag som är betydelsefull? Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder ljuständning på såväl gravar som i minneslund för 60 kr. Det finns även möjlighet att beställa fler tjänster.

Kyrkogårdsenheten har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatserna på kyrkogårdarna inom Sandvikens pastorat. Om du inte själv kan/vill/hinner sköta din grav hjälper vi dig gärna med detta. Här nedan ser du var som kan ingå i det 1-åriga avtalet för årsskötsel

Årsskötsel

Grundskötsel 1 år

I grundskötseln ingår:
- Vårstädning under majmånad
- Putsning runt gravsten samt vattning
- Höststädning under september/oktober samt borttagning av blommor

Vårplantering

- vårplantering 0,1-0,5 m2    
- vårplantering 0,5-1,5 m2    
I vårplanteringen ingår grundskötsel samt plantering av penséer.

Sommarplantering

- sommarplantering 0,1 - 0,5 m2  
- sommarplantering 0,5 - 1,5 m2   
I sommarplanteringen ingår grundskötsel, plantering av sommarblommo, byte av jord samt rensning av ogräs.

Vår- och sommarplantering

- vår- och sommarplantering 0,1 - 0,5 m2  
- vår- och sommarplantering 0,5 - 1,5 m2   

I  vår- och sommarplanteringen ingår grundskötsel, byte av jord, och plantering av vår- och sommarblommor samt rensning av ogräs.

Vinterdekoration

- Vinterdekoration till Allhelgonahelgen  

Plantering av ljung

Övriga tjänster

Gravljus inklusive tändning   
Tvättning av gravsten           
Riktning av gravsten           

Önskar du beställa gravskötsel?

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen. För kontaktuppgifter se separat ruta.

Här kan du även ladda ner pris- och beställningslistan

Gör din beställning av gravskötsel här genom att fylla i formulären

kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 35 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 35 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

eller
sandra.hammarlund@svenskakyrkan.se
elisabeth.lennholm@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Box 183, 811 23 Sandviken
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravplatser 2020 kan du läsa här, öppnas som en pdf