Foto: Madelene Perpåls

Gravskick och gravsättning

olika typer av gravplatser i Sandvikens pastorat

Val av gravplats

I Sandvikens pastorat finns flera kyrkogårdar med lite olika gravskick att välja på. Se längre ner på denna sida. Önskar du välja en gravplats kontaktar du pastorsexpeditionen för frågor och bokningar. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Boka tid för urnsättning

Kontakta pastorsexpeditionen tel: 026 - 25 30 53
Urnnedsättning kan ske på följande kyrkogårdar:

  • Högbo- Gamla- eller Södra kyrkogården 
  • Årsunda kyrkogård
  • Österfärnebo kyrkogård

Önskar man att en präst deltar vid urnnedsättningen, kontaktar du pastorsexpeditionen för att boka en tid, tel: 026-25 30 53

Allmän urnsättning

I mitten av maj äger den allmänna urnnedsättningen rum där man kan minnas och urnsätta sin/sina anhöriga som gått bort. Man börjar med en gemensam fin minnesstund i kyrka/kapell där alla urnor som ska sättas ned finns. När minnesstunden är slut tar anhöriga sin urna och går ut till respektive grav och urnsätter. Det går bra att få hjälp av en vaktmästare. En inbjudan skickas till de som har en urna som ska gravsättas. Du avgör själv om du önskar/kan vara med denna dag. 


Olika typer av gravplatser

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats där askan grävs ner utan att anhöriga är med och namnet inte finns vid askan utan oftast i en bok som finns i kyrkorna eller kapellen. Vid minneslunden finns en särskild plats där du kan tända ett ljus eller sätta en bukett med snittblommor. Minneslundar finns i Högbo- , Gamla- , Södra -, Årsunda- och Österfärnebokyrkogård.

Urn/Kistgrav

En urn/kistgrav har man oftast i 25 år eller längre, men i vissa fall kortare. Vid dessa gravar har man rätten att vara med och bestämma när urnnedsättningen skall äga rum, om inte annat så kan personalen urnsätta om anhöriga ej vill eller kan närvara. Man har oftast en gravsten som markerar gravplatsen med namn på. I Sandvikens pastorat kostar det inget att få eller att ha en gravplats om man sköter gravvården själv. Men vill man ha skötsel till gravvården så kostar det beroende på vilken sorts skötsel man väljer. Läs mer om gravskötsel här.
Urn och kistgravar finns på pastoratets samtliga kyrkogårdar. 

Askgravlunden

I askgravlunden har man platsen i 25 år vilket man får betala 5000 kr för och i det ingår även en bricka/platta med namn på och skötsel för askgravlunden. Här får man också bestämma när urnsättningen ska äga rum. Askan gravsätts i gräset bredvid själva anordningen med brickorna. Man kan gravsätta två stycken askor på samma plats.
Askgravlund finns på Gamla kyrkogården.

Muslimsk gravplats

Det muslimska kvarteret finns på Södra kyrkogården, gravplatserna är riktat mot Mecka och bara de som är muslimskt troende får begravas här.

Mandeisk gravplats

Det mandeeiska kvarterer finns på Högbo kyrkogård.