Foto: IKON Alex Giacomini

Göra själv inför en begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Att en nära anhörig gått bort innebär många praktiska frågor, inte minst gällande ordnande av begravning. Som efterlevande har du möjlighet att välja om du själv vill ta ansvar för att ordna allt det prakiska, eller om du vill anlita en begravningsbyrå och överlämna en del eller alla praktiska göromål till de.

Får göra vid begravning

 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Välja kista och urna
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
 • Bära och transportera kistan
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ta med ”egen jord” till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst
 • Ordna med begravning i ceremonilokal enligt egen trosuppfattning
 • Ordna med minnesstund/samkväm
 • Formulera dödsannons

Detta får du också göra själv – efter dialog med kyrkogårdsförvaltningen

 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur (tillstånd från länsstyrelsen krävs)
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka eller välja gravsten, gravanordning (utifrån regler som fastställts)

Detta är inte tillåtet:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
 • Flytta gravsatt kista eller urna mellan gravplatser – gäller även kolumbarium
 • Flytta urna från en grav till minneslund
 • Kremera – men du får närvara vid kremering om du så önskar