gdpr offentlighetsprincipen

Mer om GDPR
Frågor?
Du når oss på 026-25 30 53 
eller via e-post: sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

 

För mer information kring just GDPR så hänvisar vi även till Datainspektionen.
Hemsida: https://www.datainspektionen.se/
alternativt 08-657 61 00

---------------------------------------------

Svenska kyrkans offentlighetsprincip
Öppenhet och transparens är viktig för Svenska kyrkan.

Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip, enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan .