GDPR - Förtoendevalda och anställda

Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I vårt verksamhetsregister finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.

Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kap. 38).

Söker du ett jobb hos oss?
I samband med att du skickar in en ansökan till en ledig tjänst ger du ditt samtycke till att all den information som du skickar (som exempelvis  namn, e-postadress, bilagor och telefonnummer) sparas och kan behandlas i aktuellt rekryteringsärende/intresseanmälan. Informationen i diariet lagras och är åtkomlig av behörig personal.

Dina uppgifter behandlas av oss inom pastoratet och då i syfte att hantera rekryteringsärendet. Om du inte anställs gallras uppgifterna två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.