Pelarsalen i Sandvikens kyrka
Foto: Madelene Perpåls

GDPR - Bokning av lokal

Vid uthyrning av lokaler behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla åtaganden mellan oss, som exempelvis att ta ut avgifter och skicka ut information. Den rättsliga grunden för en sådan behandling är avtal.