GDPR - Bokning av förrättningar

Vid bokning av förrättningar till exempel dop, vigsel och begravning, behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som exempelvis att skicka ut information, bjuda in till eventuell sorgegrupp m.m.

De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress,
e-postadress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse.