Svenska kyrkan och GDPR

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen visa vår ambition att fortsätta göra det även i framtiden.

Svenska kyrkan och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag den 25:e maj 2018. Den innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.
Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen visa vår ambition att fortsätta göra det även i framtiden.
För Sandvikens pastorat är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sätt och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Läs mer om vår integretetspolicy här, öppnas som en wordfil

Pastoratet är den som förvaltar en allmän begravningsplats, är huvudman för begravningsverksamheten, upplåter gravrätt, och tillhandahåller gravskötsel och begravningsgudstjänst.
Läs mer om begravningsverksamhetens policy här, öppnas som en wordfil  

Mer om GDPR

Frågor?
Du når oss på 026-25 30 53 
eller via e-post: sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information kring just GDPR så hänvisar vi även till Datainspektionen.
Hemsida: datainspektionen.se 
alternativt 08-657 61 00

Här hittar du information om vår behandling av personuppgifter:

Pelarsalen i Sandvikens kyrka

GDPR - Bokning av lokal

Vid uthyrning av lokaler behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla åtaganden mellan oss, som exempelvis att ta ut avgifter och skicka ut information. Den rättsliga grunden för en sådan behandling är avtal.

GDPR - Bokning av förrättningar

Vid bokning av förrättningar till exempel dop, vigsel och begravning, behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som exempelvis att skicka ut information, bjuda in till eventuell sorgegrupp m.m.

GDPR - Medlem i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m.m.

GDPR - Förtoendevalda och anställda

Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I vårt verksamhetsregister finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.

GDPR - Anmälan till gruppverksamhet

I samband med anmälningar till våra gruppverksamheter kan personuppgifter behöva lämnas för att vi ska kunna administrera din anmälan för att kunna uppfylla åtaganden mellan oss, som att skicka ut relevant information.

GDPR - Laglig grund

Varje behandling av personuppgifter kräver laglig grund. En behandling är endast tillåten om något av de sex villkoren i artikel 6 i dataskyddsförordningens är uppfyllt. I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse eller på grund av avtal. I vissa fall baserar vi våra behandlingar på intresseavvägning, såsom när det gäller kommunikation och administration. I andra fall kan vi behöva inhämta ditt samtycke.

GDPR - Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, hur länge Sandvikens pastorat planerar att behandla dina personuppgifter.

GDPR - Personer som inte är medlemmar

Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar av skäl som hänför sig till kommunikation med våra medlemmar och administration kring begravningar.

GDPR - Offentlighetsprincipen

Öppenhet och transparens är viktig för Svenska kyrkan. Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip, enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan