Svenska kyrkan och GDPR

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen visa vår ambition att fortsätta göra det även i framtiden.

Svenska kyrkan och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag den 25:e maj 2018. Den innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.
Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen visa vår ambition att fortsätta göra det även i framtiden.
För Sandvikens pastorat är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sätt och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Läs mer om vår integretetspolicy här, öppnas som en wordfil

Pastoratet är den som förvaltar en allmän begravningsplats, är huvudman för begravningsverksamheten, upplåter gravrätt, och tillhandahåller gravskötsel och begravningsgudstjänst.
Läs mer om begravningsverksamhetens policy här, öppnas som en wordfil  

Mer om gdpr

Frågor?
Du når oss på 026-25 30 53 
eller via e-post: sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information kring just GDPR så hänvisar vi även till Datainspektionen.
Hemsida: datainspektionen.se 
alternativt 08-657 61 00

Här hittar du information om vår behandling av personuppgifter: