Foto: Madelene Perpåls

En vacker och välvårdad plats

Att hålla våra kyrkogårdar i Sandvikens pastorat vackra och välvårdade är ett delat ansvar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att alla allmänna områden på kyrkogården sköts. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att just deras grav hålls i ett vårdat skick. Om man inte själv har möjlighet att sköta sin grav, går det bra att beställa gravskötsel.

SERVICE PÅ KYRKOGÅRDEN
Tappställe finns under sommarsäsongen (början av maj – mitten av oktober)
Enklare trädgårdsredskap (krattor och kannor) finns för utlåning
Vaser finns för utlåning
Kompost och soptunnor
Bänkar

SNÖRÖJNING OCH SANDNING
Snöröjning och sandning sker på vardagar 7 – 16

Snöröjning och sandning sker helgtid, vid den kyrka och/eller församlingshem där gudstjänst, förrättning eller annan verksamhet bedrivs.

Gräsmattor plogas inte

PLANTERINGAR
Vårplanteringen sker i början av maj.
Sommarplanteringen är klar till midsommar.
I slutet av september sker ljungplantering.

GRAVRÄTTSINNEHAVARENS ANSVAR
När du sköter om graven måste du tänka på att du ska klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Vid uppenbar vanvård kan gravrätten förverkas, beslut fattas av kyrkogårdsförvaltningen.

GRAVLYKTOR OCH LJUS M.M.
Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna tiden mellan den 1 oktober och den 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Vi vill också påminna om att det av arbetsmiljöskäl inte är tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på planteringsytan.

REGLER VID MINNESLUND
Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan närvaro av anhöriga, och utan att dess läge markeras. Av detta skäl sker ingen gravsättning vintertid. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna. 

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för alla plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus på avsedd plats. Vissna blommor och ljus avlägsnas av förvaltningens personal.

Papper och annat avfall lägges i avfallsbehållare

BRA ATT VETA
Våra fyrfota vänner får stanna utanför kyrkogården