Svenska kyrkans flagga
Foto: Madelene Perpåls

Organisation

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige som är folkvalda, är församlingens högsta beslutande organ och bestämmer den långsiktiga inriktningen på vad församlingen ska göra samt är det deras uppgift att tilldela och fördela resurser vad gäller ekonomi och personal samt sätta realistiska mål för verksamheten i församlingen.
Ordförande: Hillevi  Hedblom

Kyrkorådet

Fullmäktige utser kyrkorådet som är församlingens styrelse och kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Och de grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni
och mission.”
Ordförande: Nils-Erik Svensson

Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.
Valda i Församlingsrådet, se länk till dokument i högerspalten

Församlingsinstruktion

För varje församling skall det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion, som ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Församlingsinstruktionen skall innehålla en handlingsplan för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Skäl att vara medlem

Den som tycker att alla människor har ett lika stort värde, och som vill bidra till att utrota hungern och fattigdomen i världen, har starka skäl till att fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan. Det finns dessutom många, många fler anledningar till att ca sju miljoner människor väljer att tillhöra Svenska kyrkan.
 

församlingsinstruktion för Sandvikens pastorat

Församlingsinstruktionen öppnas som en pdf här