Foto: Madelene Perpåls

Björksätra kyrka

Kyrkan med andaktsträdgården

Så här ser det ut Björksätra kyrka

Inredningsstilen i kyrksalen har fått många olika kommentarer, Folklore i modern tappning, Retro 70 tal...men ett är säkert, vi är många som gillar den färgrika kyrkan. Klicka på länken nedan så får du se den omdiskuterade och älskade kyrksalen.
 www.queenmedia.se/kyrkor/sandviken/3

Om Björksätra kyrka och församlingsgård

Kyrkan invigdes tacksägelsedagen 1975 av domprost Clarence Nilsson. Under 70-talet byggdes Björksätraområdet i Sandviken ut med bostäder för ca åtta tusen personer. Behovet av ett kyrkligt centrum var då uppenbart i detta område. Arkitekten var Artur von Schmalensee. Efter hans död övertogs ledningen av arkitekt Hilding Lögdberg.

Anläggningen är uppbyggd kring en innergård, som nu är en Andaktsträdgård som kan utnyttjas för samlingar av olika slag. I söder begränsas innergården av själva kyrkan, i väster och norr och öster av lokaler för olika former av församlingsverksamhet.

Kyrksalen rymmer ca 175 personer. Carl Larssonrummet, ca 40 personer och stora salen ca 45 personer.

Kontakt Björksätra kyrka

Besöksadress:
Björksätra Mitt 7
811 50 Sandviken

Husmor/Vaktmästare: Mia Berg 026-25 42 25
Diakoniassistent: Mia Wängelin 026-25 30 54
Barn- och ungdomsledare: Josephin Tarzian 026-25 19 11

Bokning av kyrka, dop och vigsel

Pastorsexpedition: Telefon 026-25 30 53

Interiörer från Björksätra kyrka
De gamla kyrkfönstren från Seljansborg, Hälsingerummet och gudstjänst i kyrksalen Foto: Madelene Perpåls

Andaktsträdgården 

-en plats för samtal mellan scones, tékoppar, ogräsrensning och vila.
Andaktsträdgården är ett projekt som startade för drygt två år sedan.
Våren 2015 började vi plantera växter men mycket
återstår, välkommen med i utvecklingen av Andaktsträdgården i
Björksätra kyrka.
Eller bara kom och varva ner en stund.

Kontakt för Andaktsträdgården:
Vaktmästare Mia Berg
Telefon 026-25 42 25

Odlingslådorna i Andaktsträdgården
Andaktsträdgården i Björksätra kyrka Foto: Madelene Perpåls