Foto: Madelene Perpåls

Begravningsceremoni

Som medlem i Svenska kyrkan så har du tillgång till präst, kyrka/kapell och kyrkomusiker utan kostnad.

Icke medlem har tillgång till kapell/lokal utan religiösa symboler. Man har rätten att själv vara officiant eller om man vill hyra en. Samma är det med musiker att själv spela eller hyra in, det går även bra att använda musikanläggningen som finns i kapellet/lokalen

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid

En begravningsgudstjänst kan utformas på lite olika sätt. Några exempel är:

Kistbegravning

Begravningsgudstjänsten sker med kistan i kyrkan/kapellet. Avskedet kan ske inne i kyrkan eller då kistan ska sänkas direkt i graven kan avskedet ske i anslutning till gravplatsen. Om inte gravsättning sker, har anhöriga bestämt att kremering ska ske. se olika gravskick

Akt med urna

Begravningsgudstjänsten sker med urnan i kyrkan/kapellet. Avskedet kan ske inne i kyrkan eller då urnan ska sänkas direkt i graven kan avskedet ske i anslutning till gravplatsen.

 

Kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken 
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravskötsel 2022 kan du läsa här, öppnas som en pdf