Foto: Madelene Perpåls

Begravning och kyrkogårdar

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst. Och hur beställer man gravplats?

Tjänstgörande präst är den som tar samtalet med familjen kring gudstjänsternas utformning.Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Kyrkogårdar

Behöver du hjälp att sköta om din grav? Även om viljan är stor har vi inte alltid möjlighet att besöka anhörigas gravplatser. Därför har vi ett brett gravskötselutbud. Ring till pastorsexpeditionen för att veta mera, telefon 026-25 30 53. Information kring gravstenar som läggs ned av säkerhetsskäl kan du läsa om längst ned på sidan.

Begravningsceremoni

Som medlem i Svenska kyrkan så har du tillgång till präst, kyrka/kapell och kyrkomusiker utan kostnad. Icke medlem har tillgång till kapell/lokal utan religiösa symboler. Man har rätten att själv vara officiant eller om man vill hyra en. Samma är det med musiker att själv spela eller hyra in, det går även bra att använda musikanläggningen som finns i kapellet/lokalen

Göra själv inför en begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Gravrätt/gravrättsinnehavare

Om godkännande av gravrättsinnehavare, skötsel och provtryckning av gravstenar

Gravskick och gravsättning

olika typer av gravplatser i Sandvikens pastorat

Hjälp med gravskötsel

Önskar du få hjälp att sköta en grav eller hjälp med att tända ett ljus på graven?Här på sidan finns information om hur du går till väga. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder även att sätta ut en bukett med säsongens blommor på graven, kanske vid en särskild årsdag som är betydelsefull?

Kramtoriet i Sandvikens pastorat

Kapell och krematorium

Fridens och Ljusets kapell på Södra kyrkogården.

Kyrko- och begravningsavgift

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I denna ingår begravningsavgiften som alla personer som är folkbokförda i Sverige betalar. Avgiftens storlek beror på vilken inkomst man har.

Liggande gravsten på kyrkogård.

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Omsorgen om säkerheten för besökare på kyrkogården liksom kyrkogårdsarbetarnas arbetsmiljö är av största vikt.

För dig som känner sorg och saknad

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust. Sorg kan vara olika för olika personer men kan också variera mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg.

Kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
E-post: sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud:
E-post: monickan@hotmail.com 
Telefon: 070-559 26 33

Pris- och beställningslistan för gravskötsel kan du läsa här, öppnas som en pdf