Foto: Madelene Perpåls

För dig med funderingar kring begravning och kyrkogårdar

Lättade restriktioner från och med 1 september 2021. Fortfarande gäller att vi visar omtanke och håller avstånd till varandra. Maxantal råder fortfarande i pastoratets lokaler.


Dop, vigsel och begravning får firas om regelverket följs och med de maxantal som råder för respektive kyrka. Se maxantal för kyrkorna här.
Tjänstgörande präst är den som tar samtalet med familjen kring gudstjänsternas utformning.Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten
Om dessa förändringar vid begravningar kan läsa om här.

Här kan du läsa om dåligt förankrade gravstenar

kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken 
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravplatser 2021 kan du läsa här, öppnas som en pdf

Utskriftsvänlig gravprislista för 2021 i A4 format, öppnas här som en pdf.