Foto: Madelene Perpåls

Begravning och kyrkogårdar

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst. Och hur beställer man gravplats?

Tjänstgörande präst är den som tar samtalet med familjen kring gudstjänsternas utformning.Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Kyrkogårdar

Behöver du hjälp att sköta om din grav? Även om viljan är stor har vi inte alltid möjlighet att besöka anhörigas gravplatser. Därför har vi ett brett gravskötselutbud. Ring till pastorsexpeditionen för att veta mera, telefon 026-25 30 53. Information kring gravstenar som läggs ned av säkerhetsskäl kan du läsa om längst ned på sidan.

Gravrätt/gravrättsinnehavare

Om godkännande av gravrättsinnehavare, skötsel och provtryckning av gravstenar

Gravskick och gravsättning

olika typer av gravplatser i Sandvikens pastorat

Hjälp med gravskötsel

Önskar du få hjälp att sköta en grav eller hjälp med att tända ett ljus på graven?Här på sidan finns information om hur du går till väga. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder även att sätta ut en bukett med säsongens blommor på graven, kanske vid en särskild årsdag som är betydelsefull?

Kramtoriet i Sandvikens pastorat

Kapell och krematorium

Fridens- och Ljusets kapell på Södra kyrkogården.

Liggande gravsten på kyrkogård.

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Omsorgen om säkerheten för besökare på kyrkogården liksom kyrkogårdsarbetarnas arbetsmiljö är av största vikt.

För dig som känner sorg och saknad

Första hjälpen vid sorg

Kyrkogårdsärenden

Telefon 026-25 30 53

Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Öppet: Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredag 10-12
Pastorsexpedition 026-25 30 53
Besöksadress: Åsgatan 11, 811 34 Sandviken

E-post:
sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Åsgatan 11, 811 34 Sandviken
Postadress: Åsgatan 11. 811 34 Sandviken 
  

Kyrkogårdschef:
Anders Winroth
Telefon: 026-24 50 85

Begravningsombud
Lars Holst 
Telefon: 072-540 49 53
E-post: lars.holst@sandviken.se

Pris-och beställningslistan för gravskötsel 2022 kan du läsa här, öppnas som en pdf