Foto: Madelene Perpåls

Vallhovsgården - Barn och ungdom

Här erbjuds babymassage, babycafé, barncafé, miniorer och juniorer. Vecka 17. Problem med ventilation och värme på Vallhovsgården, babyverksamheten och miniorerna måste därför ställas in.

Babycafé, babymassage, barncafé

Grupper och verksamhet för dig och din baby hittar du  här

Barn och ungdomskörer

Ta chansen att få uppleva sång- och musikglädje tillsammans med andra! Pastoratets barn- och ungdomskörer hittar du här.

Miniorer och juniorer

grupper för barn i låg och mellanstadieålder
miniorer årskurs 1-3, juniorer årskurs 4-5.
Grupperna träffas en gång i veckan och pratar, pysslar, leker och har en andakt tillsammans. Ibland gör vi en utflykt. Den här terminen kommer vi att läsa berättelser ur en alldeles ny Barnbibel. Med jämnåriga kompisar får barnen möjlighet att fråga och fundera utifrån berättelserna och de spännande bilderna. På så vis lär vi oss mer om bibelns budskap om allas lika värde och att varje människa är unik och älskad.
Grupperna träffas en gång i veckan. Vi erbjuder alltid mellanmål då barnen oftast kommer direkt efter skolan.

Miniorer måndagar 14-16
årskurs 1-3
kontakt: Maria Linder 026-24 50 60
sms: 073-073 71 72
maria.linder@svenskakyrkan.se

Miniorer onsdagar 14-16 
årskurs 1-3
kontakt:  Josephin Tarzian 026-25 19 11
sms: 073-071 88 74
josephinbotros.tarzian@svenskakyrkan.se

Juniorer torsdagar 14.30-16.30 
årskurs 4-6
kontakt: Maria Linder 026-24 50 60
sms: 073-073 71 72
maria.linder@svenskakyrkan.se