Välkomna till våra mötesplatser

Vi har pausat våra mötesplatser under rådande omständigheter, vi hoppas att vi kan öppna dem under 2021.

 

SANDAREDS församlingshem

Våffelkafé, tisdagar klockan 10.30: 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj

Tisdagskafé, tisdagar klockan 10.30: 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj

SANDHULTS församlingshem

Sopplunch tisdagar klockan 13.00: 11 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj

HEDAREDS församlingshem

Sopplunch torsdagar klockan 13.00: 20 februari, 19 mars, 23 april, 14 maj

BREDAREDS församlingshem

Sopplunch tisdagar klockan 13.00: 25 februari, 31mars, 28 april, 26 maj